Display & Video 360 i Google Ads – czy warto prowadzić jednoczesne działania?

Image Description
Martyna Drażba
pon. 21.01.2019

Display & Video 360 oraz Google Ads – wprowadzenie

Google Ads i Display & Video 360 to narzędzia Googla służące do prowadzenia kampanii display. Reklamodawcy często zastanawiają, się czy prowadząc kampanie Google Ads w sieci reklamowej warto zainwestować również w działania programmatic buying w Display & Video 360 lub odwrotnie. Rozwiązania te niekoniecznie powinny być rozpatrywane jako alternatywy. Oba sposoby prowadzenie kampanii displayowych, różnią się od siebie pod względem możliwości. Dowiedz się, jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi.

Google Display & Video 360 oraz sieć reklamowa Google Ads – charakterystyka

Jak pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, Google Display & Video 360 jest stosunkowo nowym rozwiązaniem proponowanym przez Google. Służy zarówno do planowania kampanii, jak również do tworzenia i zarządzania kreacjami. Celem jest także grupowanie odbiorców, kupowania wybranych zasobów reklamowych oraz kontrolowania i optymalizowania stworzonych kampanii. Narzędzie cechuje się możliwością skutecznej i szybkiej współpracy pomiędzy zespołami. Co więcej, charakteryzuje się przejrzystością dostępnych do analizy danych (stawki, miejsca docelowe). Możliwy jest wgląd do zaawansowanych statystyk, do których dostęp jest automatyczny. Pozwala to na błyskawiczną reakcję oraz podjęcie działań zgodnych z założonym wcześniej celem.

Google Display & Video 360 dotyczy pięciu współpracujących ze sobą modułów – Kampanii, Odbiorców, Kreacji, Zasobów reklamowych oraz Statystyk. Funkcje te szczegółowo wyjaśnione zostały tutaj.

Reklamy w sieci reklamowej Google Ads dają możliwość wyświetlania swojej promocji w ponad dwóch milionach stron internetowych, a także w różnego typu aplikacjach. Dociera ona do ponad 90% internautów na całym świecie. Google Ads umożliwia wykorzystywanie wielu formatów reklamowych. Dostępna jest reklama tekstowa, reklama w Gmailu, banery oraz reklamy w aplikacjach. Kampanie w sieci reklamowej tworzymy w niezwykle prosty sposób. Wybieramy odpowiedni format reklamy i określamy, na podstawie wiedzy o klientach, gdzie ma się ona wyświetlać. Następnie ustawiamy odpowiedni budżet, który pozwoli dotrzeć z przekazem do wyznaczonych użytkowników.

Google Display & Video 360 – możliwości

Reklamowanie się poprzez Google Display & Video 360 ma niewątpliwie wiele zalet. Jest to bardzo dobre narzędzie dla tych osób, które dysponują większym budżetem reklamowym i chcą korzystać z bardziej zaawansowanej i zautomatyzowanej metody promocji.

Tworzenie kampanii

Już podczas tworzenia kampanii mamy kilka opcji, które są bardzo przydatne z punktu widzenia każdego reklamodawcy. Omówimy najważniejsze z nich.

Zamówienie reklamowe – storytelling

Tworząc nowe zamówienie reklamowe, mamy możliwość, by wybrać opcję „Story”. Jest to funkcja, która pozwala pokazać odbiorcom materiał reklamowy jako historię. Opowiadanie historii polega na sekwencyjnym wyświetlaniu twórczego obrazu jednej osobie, po jednej na raz. Może to być sekwencja filmów wideo, displayowych kreacji lub też połączenie obu tych form. Zazwyczaj typowa sekwencja zaczyna się od materiału wideo, aby przyciągnąć uwagę odbiorców. Następnie, pokazuje się użytkownikom kreacje graficzne, aby zachęcić ich do dokonania określonej czynności, np. zakupu.

Opowiadanie historii za pomocą materiałów reklamowych często prowadzi klientów przez ścieżkę do zakupu. Display & Video 360 umożliwia reklamodawcom użycia narracji, by jeszcze bardziej zaangażować konsumentów.

display & video 360

Automatyczne strategie ustalania stawek

Tworząc kampanię w Display & Video 360 mamy możliwość użycia wybranej automatycznej strategii ustalania stawek. Dzięki temu stawki zmieniają się w oparciu o prawdopodobieństwo skutecznego wyświetlenia, to znaczy takiego, które kończy się kliknięciem albo konwersją. Włączenie automatycznej strategii ustalania stawek daje szansę, by Display & Video 360 mógł dostosowywać stawki elementu zamówienia. Pozwala to na zmaksymalizowanie skuteczności, czy też wpływu marki.

Ze względu na maksymalizację skuteczności, możemy wyróżnić następujące rodzaje automatycznych strategii ustalania stawek:
  • opcja „Podczas wydawania całego budżetu minimalizuj CPC / maksymalizuj CPA”, dzięki której będziemy mogli liczyć na osiągnięcie najlepszych stawek CPC lub CPA, jakie są możliwe do osiągnięcia przy danym budżecie;
  • opcja „Maksymalizuj instalacje” jest dostępna wyłącznie, gdy mamy do czynienia z elementem zamówienia, który promuje instalację aplikacji. Zadaniem Display & Video 360 jest w tym przypadku pomoc w osiągnięciu jak największej liczby instalacji aplikacji, jaką możemy zyskać przy założonym budżecie;
  • opcja „Osiągnij lub nie przekrocz cel CPC/CPA” jest ustawiana po to, aby Display & Video 360 mógł osiągnąć albo przekroczyć docelową skuteczność.
Ze względu na maksymalizację wpływu marki, wyróżnia się określone rodzaje automatycznych strategii ustalania stawek:
  • opcja „Podczas wydawania całego budżetu, Maksymalizacja wyświetleń wideo wysokiej jakości” jest dostępna jedynie przy elementach zamówienia wideo. Display & Video 360 koncentruje się na nabywaniu najlepszych wyświetleń wideo, co pozwoli zwiększyć świadomość naszej marki;
  • opcja „Które miały włączony dźwięk i były widoczne w momencie zakończenia” oraz „które były widoczne przez co najmniej 10 sekund” pozwala, byśmy ustalili priorytet wyświetlania wybranego wideo;
  • opcja „Optymalizacja pod kątek stawki CPM widocznych reklam” jest dostępna po to, aby Display & Video 360 miał możliwość na zmiany stawek ze względu na szansę, że wyświetlenie będzie widoczne.

display & video 360

Ustawianie limitów wyświetleń

Przydatną opcją, gdy nie chcemy, aby nasza reklama ukazywała się stale tym samym użytkownikom, jest ustalenie limitu wyświetleń tej samej osobie. Capping można ustawić na całą kampanię. Przykładowo, jeśli prowadzimy kampanię wideo, czy też różne kierowania w ramach display, to na wszystkie działania możemy nałożyć capping. Nie obejmuje to tylko sieci YouTube.

Usługa Display & Video 360 umożliwia ustawianie limitów wyświetleń odrębnie ze względu na różne typy zasobów reklamowych, tzn. środowiska (komputer/urządzenie mobilne) oraz źródła zasobów reklamowych (wybrani wydawcy).

display & video 360

Tworzenie kreacji

Tworząc kreacje w usłudze Display & Video 360 mamy możliwość, by skorzystać ze zróżnicowanych i licznych formatów reklamowych. Wszystko to możliwe jest dzięki Galerii Rich Media.  Tworzone tam reklamy są znacznie bardziej zaawansowane, ponieważ pozwalają na wykorzystanie takich elementów jak dźwięk, czy wideo. Taki format reklamy jest znacznie bardziej interaktywny i zachęca odbiorców do zaznajomienia się z kierowanym do nich przekazem.

Do najważniejszych korzyści płynących z kreacji Rich Media niewątpliwie można zaliczyć większe prawdopodobieństwo zaangażowania użytkowników, co skutkuje wyższym współczynnikiem interakcji. Poza tym, reklamodawcy mogą odnotować wyższe wartości takich wskaźników jak konwersje, obejrzenia, czy kliknięcia reklamy. Kreacje Rich Media cechują się przede wszystkim tym, iż mogą zawierać film, a także rozwijać się do większego rozmiaru. Co więcej, mogą śledzić wiele linków docelowych, jak również zawierać dane monitorujące interakcje z użytkownikiem. Kreacje Rich Media mogą przyjmować różne typy, przykładowo mogą być rozwijane lub zawierać podwójne zasoby. Więcej o formatach reklamowych dostępnych w ramach Galerii Rich Media można dowiedzieć się tutaj.

Co więcej kreacja jest dopasowana do użytkownika, ponieważ umożliwia tworzenie reguł dynamicznych. Na tej podstawie możemy dotrzeć z osobnym komunikatem do różnych grup docelowych.

Dzięki gotowym szablonom richmediowym, możemy za darmo tworzyć różne warianty kreacji. Kreacje te dają szansę na pozyskanie większego zaangażowanie użytkownika, ponieważ wyróżniają się na tle standardowych grafik w sieci.

display & video 360

Zasoby reklamowe

Dzięki tworzeniu kampanii w Display & Video 360 mamy dostęp do znacznie większej powierzchni reklamowej. Spowodowane jest to obsługą ponad 80 giełd (wideo, natywnych, audio). Daje to nam możliwość ustalania stawek oraz wyświetlania reklam w wybranych przez nas giełdach.

google display & video 360

Co więcej, Display & Video 360 to okazja do korzystania z umów preferowanych, to znaczy takich, które są zawierane pomiędzy reklamodawcami a wydawcami. To szansa na zakup zasobów reklamowych i pierwszeństwo, jeśli chodzi o dostęp niestandardowych zasobów charakteryzujących się stałym CPM. Aby zawrzeć umowę preferowaną, istotne jest, by spełniać pewne wymagania. Zazwyczaj wystarczy ustawić odpowiedni CPM, trafne kierowanie reklam oraz właściwe ustawienia dotyczące reklam. Wtedy wyświetlenie reklamy będzie proponowane w pierwszej kolejności nam.

Jeśli chodzi o zasoby reklamowe, Display & Video 360 zezwala również na udział w aukcjach prywatnych. Są to relacje, które nawiązują się pomiędzy kilkoma reklamodawcami a wydawcą. Odnoszone korzyści z tego typu aukcji są obopólne. Wydawca, dzięki  prywatnym aukcjom, zyskuje większą kontrolę nad metodą sprzedaży zasobów reklamowych. Nabywcy zaś otrzymują dominującą rolę w zakupach na aukcjach. Prywatne aukcje odbywają się na zasadzie określenia minimalnego CPM. Reklamodawcy są zapraszani do udziału w aukcji organizowanej przez wydawcę. Sprzedawca składa propozycję dotycząca zakupu niegwarantowanych zasobów reklamowych po ustalonej wcześniej cenie minimalnej. Wygranym reklamodawcą w tej aukcji jest ten, który zaproponował najwyższą, przekraczająca minimalną stawkę CPM.

Targetowanie

Kierowanie według widoczności

Display & Video 360 umożliwia reklamodawcom kierowanie składników zamówienia na zasoby reklamowe na podstawie estymowanej widoczności określonego wyświetlenia. Przewidywanie takiej widoczności zapewnia Widok aktywny Google. Jeśli chcemy kontrolować wyświetlenia, dla których nasz element zamówienia ustala stawki, wystarczy, że w sekcji „Widok aktywny” dostępnej na stronie kierowania „Widoczność”, wybierzemy przewidywaną widoczność danego elementu wyrażoną w procentach. Mówi nam ona o stopniu widoczności każdego wyświetlenia, dla którego stawka zostanie przez nas ustalona.

google display & video 360

Dzięki Display & Video 360  możemy kierować nasze reklamy na placementy według przewidywanej widoczności wyświetlenia.  56,1% reklam nie jest widoczne. Według raportu Google najbardziej widocznymi pozycjami dla reklam jest above the fold, ale nie na samej górze strony. Pod względem kreacji najbardziej widoczne są kreacje pionowe.

display & video 360

Żródło: 5 Factors of Display Viewability -Think with Google

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na widoczność reklamy jest strona na jakiej wyświetlamy swoją kreacje. Warto zauważyć, że strony  z grami, które wielu reklamodawców wyklucza ze swoich kampanii mają bardzo dobre wyniki.

display & video 360

Żródło: 5 Factors of Display Viewability -Think with Google

Kierowanie na listy odbiorców

Display & Video 360 daje okazję do skorzystania z kierowania reklam na liczne listy odbiorców. Dostępne są zarówno listy własne, jak i innych firm, a także listy odbiorców o podobnych zainteresowaniach i odbiorców na rynku. Warto mieć na uwadze, iż własne listy, jak i te, które są dostępne w ramach Display & Video 360, są całkowicie darmowe. Z kolei za listy pochodzące od firm zewnętrznych trzeba będzie zapłacić. W zależności od wybranej listy, Display & Video 360 przedstawi nam stawkę CPM, która wymagana jest od danej firmy.

display & video 360

Kierowanie z uwzględnieniem bezpieczeństwa marki

Kolejną możliwością targetowania reklam, która jest bardzo rozbudowana w Display & Video 360, jest kierowanie z uwzględnieniem bezpieczeństwa marki. Dzięki tej opcji możemy być spokojni, że kupujemy zasoby reklamowe, które są zgodne z wyznaczonymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Kierowanie z uwzględnieniem bezpieczeństwa marki polega nie tylko na filtrowaniu zasobów reklamowych na podstawie poziomów bezpieczeństwa marki. Możemy blokować zasoby reklamowe ze względu na tematykę otaczających je treści.

display & video 360

Kierowanie na pozycję reklamy

Jeśli chodzi o ustawienia kierowania reklam w Display & Video 360, warta uwagi jest opcja kierowania na pozycję reklamy. Przy wyborze tej możliwości mamy szansę zdecydować, w którym miejscu na stronach internetowych nasze reklamy mają się wyświetlać. Do wyboru mamy kilka opcji. Kreacje mogą ukazać się odbiorcom w części strony widocznej na ekranie (góra strony). Reklamy możemy umieścić także w części ekranu widocznej po przewinięciu (niższe pozycje na stronie).

Kierowanie ze względu na technologię

Display & Video 360 zezwala na kierowanie reklam nie tylko na określone urządzenia. Kolejną interesującą opcją dotarcia z przekazem reklamowym w Display & Video 360 jest ustawienie kierowania na szybkość połączenia internetowego. Dzięki temu możemy trafić do osób, które korzystają z internetu o danej szybkości. Co więcej, możemy również wybrać konkretnego operatora sieci komórkowej lub dostawcę usług internetowych. Możliwe jest także wykluczenie danego operatora. Display & Video 360 zezwala na kierowanie reklam na urządzenia połączone przez Wi-Fi, czy na konkretną przeglądarkę.

Display & Video 360 i sieć reklamowa Google Ads – różnice

Jak już wcześniej zostało wspomniane, usługa Display & Video 360 jest znacznie bardziej rozbudowana niż Google Ads i daje reklamodawcom więcej możliwości na skuteczne dotarcie do wybranych użytkowników. To, co odróżnia Display & Video 360 od sieci reklamowej dostępnej w ramach Google Ads (tylko Ad Exchange – 1 giełda) , to przede wszystkim większa powierzchnia zasobów reklamowych na których możemy się wyświetlać. Dostępna jest też opcja ustalenia poziomu widoczności .

Display & Video 360 pozwala nam wykorzystać dane od dostawców zewnętrznych. Dzięki temu możemy testować dodatkowe targetowanie na użytkowników, którzy swoim profilem najprawdopodobniej będą zainteresowani zakupem w naszej witrynie lub oferowana usługą. W przypadku kampanii prowadzonych w Google Ads nie ma takiej możliwości. Warto podkreślić, że korzystanie z takich danych wiąże się z opłatą CPM naliczaną dodatkowo.

Opcji targetowania kreacji w ramach Display & Video 360 jest znacznie więcej niż w GDN. Reklamy można kierować zarówno na określone urządzenia, jak i dostawcę usług internetowych oraz prędkość połączenia internetowego. Jeśli tylko dysponujesz większym budżetem lub chciałbyś skorzystać z bardziej zautomatyzowanego narzędzia, Display & Video 360 jest z pewnością dla Ciebie.

Podsumowanie

Podsumowując, Display & Video 360 daje nam znacznie większe możliwości. Możemy dokonać lepszą optymalizację w zależności od naszego KPI. Dzięki analizie bardzo szczegółowych danych, możemy wyciągnąć ciekawe insighty odnośnie prowadzonych działań. Skontaktuj się z nami a doradzimy Ci, jakie działania reklamowe będą najlepsze dla Twojego biznesu.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (10 głosy, średnia ocena: 5,00)
Loading...
Image Description

Moja przygoda z marketingiem internetowym zaczęła się dosyć niedawno, jednak już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Może dlatego, że jestem sympatyczna... albo marketing jest taki fajny. W pracy zamieniam się w Performance Specialist, ponieważ zajmuję się prowadzeniem kampanii zarówno w Google Ads, jak i w mediach społecznościowych. Uważam, że wszystkie branże są interesujące i w każdej da się wprowadzić ciekawe rozwiązania. W wolnym czasie lubię zwiedzać świat z porządnym kryminałem w ręku, zajadać się pizzą i otaczać ludźmi z dobrym poczuciem humoru!