Google Data Studio

Google Data Studio jest darmowym narzędziem dedykowanym do tworzenia zaawansowanych, dynamicznych oraz rozbudowanych, zarówno pod względem treści jak i wyglądu, raportów. Dostarcza on wiele funkcji pozwalających na przedstawienie danych na wykresach kołowych, słupkowych, liniowych albo na różnego rodzaju infografikach czy tabelach.

Pozwala tworzyć mapy cieplne na podstawie danych zawartych w tabelach, a także łączyć wykresy słupkowe z wykresami w postaci tabel. Umożliwia przedstawienie danych pochodzących z wielu różnych źródeł na jednym interaktywnym dashboardzie. To wszystko pozwala dużo lepiej zrozumieć zależności pomiędzy wykorzystywanymi kanałami marketingowymi niż w przypadku osobnej analizy każdego z nich. 

Dodatkowo raporty tworzone w Google Data Studio dają możliwości wprowadzania ciągłych zmian i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Powstałe raporty mogą być edytowane i udostępniane innym użytkownikom co powoduje, że stają się one w większym stopniu narzędziem do komunikacji wyników i danych o działaniach marketingowych, niż do samego, suchego raportowania danych historycznych.

Narzędzie oparte jest na bardzo intuicyjnym edytorze, który pozwala w bardzo łatwy sposób tworzyć raporty oparte o przejrzyste wykresy i infografiki. Dodatkowo możemy skorzystać z gotowych szablonów dzięki czemu nie musimy od początku planować naszego własnego schematu raportu.

Szablon google data studio

Źródła Danych Google Data Studio

Przy tworzeniu dashboardów w Google Data Studio możemy wykorzystać bardzo wiele, różnych źródeł danych. Mogą one pochodzić ze wszystkich narzędzi Google takich jak: Google Ads, Google Analytics, Google Search Console czy BigQuery. Dodatkowo, dzięki płatnym wtyczkom, możemy w raportach umieszczać dane m.in. z Facebooka, Instagrama czy Amazona. Oprócz tych standardowych możliwa jest także integracja właściwie z dowolnymi bazami danych. Przydatne jest to szczególnie dla firm posiadających własny, wewnętrzny system gromadzący dane i chcących połączyć te dane np. z wynikami z kampanii Google Ads czy Social Media.

Źródła danych google data studio

Wykresy w Google Data Studio

Wykresy google data studio

Do budowy raportów udostępnione nam zostały dziesiątki różnego rodzaju wykresów i tabel. Stworzone zostały one tak, abyśmy mogli zawrzeć w nich wszystkie istotne dla nas dane i ich atrybuty. Dzięki stałemu połączeniu ze źródłami danych, wykresy podlegają ciągłej aktualizacji i zawsze przedstawiają bieżące dane.
Wśród dostępnych wykresów znajdują się takie jak:

 • Tabele – umożliwiają one przedstawienie danych w postaci liczbowej. Dzięki możliwości edycji strony wizualnej wykresów możemy zastosować w nich między innymi mapy termiczne, albo zastąpić poszczególne kolumny wykresami słupkowymi
Tabela google data studio
 • Pola podsumowujące statystykę – dzięki nim możemy, np. na początku raportu, stworzyć część podsumowującą przedstawione pod nią wyniki i od razu pokazać jego najważniejsze elementy.
Pola w google data studio
 • Wykresy z serią czasową – pozwalają pokazać poszczególne dane w wymiarze czasowym. Umożliwiają przedstawienie danych za pomocą słupków oraz za pomocą linii. Wyglądają podobnie jak wykresy liniowe, w których możemy użyć innego wymiaru niż czas.
Serie czasowe google data studio
 • Wykresy słupkowe oraz wykresy kołowe – ich duży wybór pozwoli przedstawić dane w sposób w jaki akurat tego potrzebujemy. Bogate opcje edycji sprawiają, że na wykresie możemy pokazać złożone zależności między danymi
Wykresy słupkowe google data studio
 • Mapa geograficzna – jest to wykres szczególnie interesujący dla podmiotów prowadzących działania międzynarodowe. Dzięki nim możemy pokazać stopień realizacji celu na poszczególnych rynkach
Mapa geograficzna google data studio
 • Wykresy warstwowe – pomagają pokazać w sposób graficzny sumę wybranych danych w poszczególnych jednostkach czasu np. sumę kliknięć z wybranych kampanii w wybrane dni oraz wizualizują różnicę w wielkości tych danych dla poszczególnych elementów wybranego wymiaru
Wykresy warstwowe google data studio
 • Wykresy punktowe – w łatwy sposób obrazują zależność między dwoma wybranymi zestawami danych(np. zależność między kliknięciami a konwersjami) w dowolnym wymiarze(na przykład w ciągu wybranych 10 dni)
Wykresy punktowe google data studio

Dzięki tak wielu możliwościom prezentacji danych, wizualizacja wyników oraz ich późniejsza analiza stają się zadaniem dużo łatwiejszym. Dodatkowo taka analiza jest często dużo bardziej skuteczna. Przedstawienie wyników przy użyciu powyższych narzędzi zapewnia większą swobodę komunikacji oraz lepsze zrozumienie wewnątrz organizacji. Odpowiednia prezentacja wyników, tak aby były zrozumiałe i czytelne, jest kluczem do odnalezienia elementów wymagających poprawy oraz wskazania tych będących faktycznie istotnymi i wartościowymi dla naszej firmy.

Blendowanie Danych w Google Data Studio

W raportach często potrzebujemy przedstawić wyniki pochodzące z więcej niż jednego źródła. Funkcja takiej prezentacji jest powszechnie dostępna w narzędziach do raportowania. Jeden wykres pokazuje dane pochodzące np. z Google Analytics, a drugi pochodzące z YouTube. Dane przedstawione obok siebie często są jednak nieczytelne. Związane jest to m.in. z zastosowaniem różnej skali, różnicach w nazewnictwie czy zwyczajnie, z różnymi wielkościami wyników. Powoduje to, że często nawet w ujęciu graficznym, zaprezentowane wyniki są błędne i nieczytelne.
Google Data Studio wychodząc naprzeciw tym problemom dał nam możliwość przedstawienia danych z różnych źródeł na jednym wykresie (tzw. Data Blending). Pozwala on przedstawić dane pochodzące np. z YouTube z danymi pochodzącymi z Google Analytics. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest pokazanie np. jak polubienia filmów na kanale Google Merchandise Store mają się do ukończenia rejestracji na stronie Google Merchandise store.

Blendowanie danych google data studio

Połączenie danych na jednym wykresie pozwala nam w zrozumiały sposób przedstawić zależności między danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Zastosowanie jednej skali oraz jednego nazewnictwa dla danych z różnych źródeł gwarantuje ich pełne zrozumienie i ułatwia wyciągnięcie prawidłowych wniosków.

Korzyści z korzystania z Google Data Studio

Raporty tworzone przy pomocy Google Data Studio dają odbiorcom przede wszystkim jasny i czytelny wgląd w dane, które przedstawiają. Korzystanie z tego narzędzia daje nam jednak o wiele więcej korzyści w porównaniu do konkurencyjnych programów do tworzenia raportów. Są to między innymi:

 • Dają możliwość zawarcia w jednym raporcie danych z wielu różnych źródeł. Dodatkowo pozwalają, po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu danych, pokazać na jednym wykresie dane pochodzące z dwóch różnych źródeł (możliwe jest wykorzystanie danych pochodzących z większej ilości źródeł, ale dobre praktyki mówią, że aby wykres był czytelny i zrozumiały należy blendować ze sobą nie więcej niż dwa źródła danych). 
 • Raporty tworzone w Google Data Studio opierają się na bardzo przyjemnych wizualnie infografikach i wykresach, dzięki czemu są czytelne i przyjazne dla odbiorcy.
 • Udostępnione raporty mogą być odczytywane przez osoby nie mające wcześniej dostępu do źródeł użytych w raporcie danych. Pozwala to dzielić się z raportami z dowolnymi współpracownikami, bądź kontrahentami bez konieczności nadawania im dostępu do danych źródłowych
 • Wszystkie raporty są dynamiczne co znaczy, że możemy dowolnie zmieniać interesujące nas dane w tabelach i wykresach, edytować nałożone filtry, bądź zakres czasowy danego raportu. Powoduje to jest aktualizację w czasie rzeczywistym i daje wgląd w zawsze aktualne, interesujące nas dane. Dynamiczna postać sprawia dodatkowo, że po najechaniu na poszczególne części wykresów pojawiają nam się dodatkowe statystyki, dzięki czemu raport staje się bardziej dokładny oraz atrakcyjny wizualnie.

Podsumowanie

Usystematyzowanie danych oraz ich odpowiednia prezentacja i wizualizacja jest jednym z kluczowych elementów skutecznej analizy wyników z prowadzonych przez nas działań. Studio Danych Google daje nam możliwość przedstawienia tych danych w sposób, w którym będą one czytelne i przystępne dla każdego. Dzięki temu dużo łatwiejszym staje się komunikowanie naszym współpracownikom istotnych elementów, na których powinniśmy się skupić.
Google Data Studio jest jednym z najmłodszych narzędzi oferowanych przez Google. Powoduje to, że skala zmian jest tutaj bardzo duża. Co roku wprowadzanych jest kilka aktualizacji zawierających nowe funkcje oraz poprawiających istniejące. Dzięki temu możliwe jest tworzenie coraz bardziej zaawansowanych, interaktywnych oraz dynamicznych raportów.

  Napisz do nas.