Filtrowanie ruchu w Google Analytics 4

Image Description
Kamil Tymoniuk
pon. 28.08.2023

Google Analytics jest potężnym narzędziem analitycznym, które jest niezwykle pomocne w analizie ruchu na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych. Dzięki niemu jesteśmy w stanie śledzić najważniejsze metryki dotyczące działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Jednak, aby móc otrzymać w pełni poprawne dane musimy zadbać o odpowiednie filtrowanie ruchu w Google Analytics 4. Dlatego też kluczowe jest stosowanie kilku podstawowych zasad.

Jednym z najczęściej spotykanych problemów w Google Analytics 4 jest nadpisywanie źródeł konwersji przez niechciane witryny odsyłające. Wykluczanie bramek płatności z pewnością powinno być jednym z pierwszych i kluczowych działań podczas zakładania nowego konta Google Analytics. W efekcie nasze konto analityczne będzie w stanie mierzyć poprawne dane potrzebne do poprawnej oceny efektywności poszczególnych kanałów.

Zbierane dane powinny odpowiadać rzeczywistości, dlatego też warto odfiltrować ruch wewnętrzny, do którego dochodzi na stronie. Dzięki temu zabezpieczymy się przed fałszowaniem danych w raportach, na które ma wpływ obecność na stronie pracowników, właścicieli lub programistów. Ponadto należy pamiętać o ruchu generowanym przez boty. Kluczowe jest, aby móc odpowiednio wcześniej wyśledzić taki ruch i go wykluczyć.

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób wykluczyć bramki płatności, ruch wewnętrzny oraz ruch botów w Google Analytics 4, a także dlaczego warto to robić.

Filtrowanie ruchu w Google Analytics 4

Na wstępnie warto zaznaczyć iż poprawne filtrowanie ruchu w Google Analytics 4 jest w pełni bezpieczne i może przynieść wyłącznie pozytywne rezultaty. Dzięki stosowaniu wykluczeń i odpowiednich filtrów możemy pozbyć się niechcianego ruchu, który mógłby zakłócić dane znajdujące się w naszych raportach.

Czym są bramki płatności?

Bramki płatności umożliwiają dokonywanie bezpiecznych transakcji pieniężnych online. Możemy je najczęściej spotkać w sklepach internetowych, w których dokonujemy płatności internetowych za swoje zakupy.

Do najpopularniejszych bramek możemy zaliczyć przede wszystkim:

 • przelewy24.pl
 • payu.com
 • paynow
 • dotpay.pl
 • platnosci.pl
 • tpay.com
 • paypal.com
 • eblik.pl
 • mbank.pl
 • bankmillennium.pl
 • pekao24.pl
 • ingbank.pl

Jest to tylko część domen, którą warto wykluczyć na swoim koncie GA4 w przypadku prowadzenia sklepu internetowego lub pozostałych działalności, w których można dokonywać płatności online.

Wykluczanie bramek płatności – dlaczego warto to robić?

Niechciane witryny odsyłające powinno wykluczać się przede wszystkim w celu uzyskiwania w pełni wartościowych danych o naszych transakcjach. Niewykluczenie bramek płatności spowoduje, że dane o przychodach z pewnością zostaną znacząco zakrzywione. W rezultacie nie będziemy w stanie poprawnie interpretować efektywności poszczególnych kanałów, co może prowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji opartych o błędne dane.

Wykluczenie bramek płatności pomoże nam pozbyć się sytuacji, w której konwersje zakupu przypisywane są do niewłaściwego źródła. Z pewnością można uznać, iż takie działanie powinno być podejmowane już na początku konfiguracji każdego konta GA4 dla ecommerce. Ponadto jest to bardzo kluczowy aspekt, na który należy zwrócić uwagę podczas przeprowadzania audytów.

W jaki sposób GA4 błędnie przypisuje źródło konwersji?

Docelowo Google Analytics automatycznie przypisuje sesję użytkownika do źródła ruchu, które jest ostatnim niebezpośrednim.

Domena przelewy24.pl jako źródło konwersji - wykluczanie bramek płatności
Domena przelewy24.pl jako źródło konwersji

W celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób GA4 błędnie przypisuje źródło ruchu użytkownika, posłużę się krótkim przykładem.

 1. Użytkownik po raz pierwszy wchodzi na stronę z reklamy Google Ads.
 2. Google Analytics 4 rejestruje tę wizytę jako google/cpc.
 3. Użytkownik przegląda stronę, dodaje interesujący go produkt do koszyka i dokonuje zakupu.
 4. Użytkownik wybiera usługę przelewy.24.pl jako metodę płatności. System przenosi go z witryny sklepu na zewnętrzną stronę, na której opłaca zakup.
 5. Po dokonaniu płatności user ponownie trafia na stronę z podziękowaniem za zakup.
 6. W tym momencie GA4 rejestruje tę wizytę jako nowe wejście z źródła go.przelewy24.pl.
 7. System przypisuje zakup do źródła go.przelewy24.pl

W efekcie nasze dane o źródłach i przychodach są niepoprawne i powodują problemy w poprawnej interpretacji wyników.

Wykluczanie bramek płatności – jak to zrobić w Google Analytics 4?

W celu wykluczenia bramek płatności należy przejść w panelu bocznym do sekcji Administracja. Następnie w kolumnie usługa wybieramy Strumienie danych i wskazujemy strumień, dla którego chcemy zastosować wykluczenia.

Strumienie danych w zakładce Administracja w Google Analytics 4 - wykluczanie bramek płatności
Strumienie danych w zakładce Administracja w Google Analytics 4

Następnie przechodzimy do zakładki Skonfiguruj ustawienia tagów.

Strumień danych w GA4 - wykluczanie bramek płatności
Strumień danych w GA4

W kolejnym kroku przechodzimy do ustawień o nazwie Lista niechcianych witryn odsyłających.

Na samym końcu mamy możliwość dodania wybranych domen do listy wykluczeń. Możemy skorzystać z różnych typów dopasowania, co może znacząco ułatwić i przyśpieszyć pracę.

Lista niechcianych witryn odsyłających - wykluczanie bramek płatności
Lista niechcianych witryn odsyłających

Warto również pamiętać, że wykluczenia będą dotyczyły jedynie nowych wizyt. Niestety poprzez zastosowanie wykluczeń nie możemy zmienić danych historycznych w naszych raportach, wciąż będziemy widzieli informacje o bramkach płatności jako źródłach konwersji.

Dlaczego po wykluczeniu bramek system wciąż przypisuje do nich konwersje?

Niekiedy zdarzają się też sytuacje, w których pomimo wykluczenia bramek płatności system wciąż przypisuje do nich konwersje. Na taką sytuację w dużej mierze mają wpływ dwa poniższe czynniki:

 • Użytkownicy, których ostatnia sesja jest przypisana do bramki płatności. W momencie, gdy taka osoba wejdzie bezpośrednio na naszą stronę internetową i dokona zakupu, to wtedy konwersja zostanie przypisana ponownie do bramki płatności. Jest to spowodowane tym, że GA4 przypisze sesję do ostatniego niebezpośredniego źródła wizyty w witrynie.
 • Dodanie określonych bramek płatności do listy wykluczeń domen nie wpływa na ich dane historyczne. Dlatego też sprawdzając dane z przeszłości wciąż znajdziemy tam bramki płatności jako źródło konwersji.

Na szczęście liczba konwersji z bramek płatności z czasem będzie zmniejszała się aż do momentu, gdy Analytics przestanie przypisywać konwersje do tego źródła.

Prawdziwe źródło konwersji dla danych historycznych

W Google Analytics mamy możliwość sprawdzenia raportu ścieżki konwersji, który pokaże wszystkie kanały, z którymi użytkownik wszedł w interakcję przed dokonaniem zakupu. Do podglądu danych możemy wybrać następujące wymiary:

 • domyślna grupa kanałów
 • źródło
 • medium
 • kampania

Niestety na chwilę obecną nie możemy skorzystać z wymiaru źródło / medium, który oferowałby lepszy podgląd podczas analizy ścieżki konwersji (taka funkcja była dostępna w Google Analytics Universal).

Ścieżka konwersji w Google Analytics 4
Ścieżka konwersji w Google Analytics 4

Podgląd ścieżki konwersji pozwala nam sprawdzić ile razy doszło do sytuacji, w której bramka płatności stanowiła ostatni etap konwersji. Teraz w łatwy sposób możemy poznać punkt poprzedzający bramkę płatności, który oznacza realny kanał, z którego użytkownik trafił na stronę przed dokonaniem zakupu. Niestety ta metoda wiąże się z koniecznością ręcznego sprawdzania każdej ścieżki, na której występuje bramka płatności. Jednak jest to obecnie jedyna możliwość weryfikacji realnych źródeł konwersji dla danych historycznych w Google Analytics.

W dalszej części artykułu skupię się na przybliżeniu terminu ruchu wewnętrznego w GA4 oraz pokażę w jaki sposób można go wykluczyć.

Czym jest ruch wewnętrzy w Google Analytics 4?

Ruch wewnętrzny można zdefiniować jako ruch na stronie generowany przez osoby związane bezpośrednio ze stroną. Przede wszystkim za tego typu ruch odpowiadają właściciele, pracownicy, analitycy, ale też deweloperzy i programiści. Można ich określić mianem osób przebywających na stronie, które nie mają zamiaru dokonać konwersji.

W rezultacie tego typu ruch może znacząco zaburzyć dane w raportach dotyczących działań podejmowanych przez użytkowników na naszej stronie. Odpowiednie odfiltrowanie takich użytkowników pozwoli uniknąć sytuacji, w której będziemy mierzyć „nieprawdziwe” dane o konwersjach i pozostałych zdarzeniach na stronie.

Filtrowanie ruchu w Google Analytics 4 – stosowanie dostępnych filtrów

Obecnie w Google Analytics 4 możemy skorzystać z dwóch możliwości wykluczania i filtrowania ruchu na stronie. Pierwszą opcją jest zastosowanie filtrów danych. Tę funkcjonalność można znaleźć przechodząc do sekcji Administracja -> Ustawienia danych -> Filtry danych. W tym miejscu mamy do wyboru dwa gotowe filtry dotyczące:

 • Ruchu generowanego przez dewelopera – wyklucza zdarzenia z wypełnioną wartością debug_mode lub debug_event
 • Ruchu wewnętrznego – wyfiltrowanie danych oznaczonych jako ruch wewnętrzny
Filtr danych w ustawieniach konta Google Analytics 4
Filtr danych w ustawieniach konta Google Analytics 4

Na każdym nowym koncie GA4 automatycznie tworzony jest filtr Internal Traffic, który ustawiony jest w trybie testowania. Oznacza to, że Google Analytics nie wprowadza trwałych zmian w danych, a jedynie analizuje ruch pochodzący z tego źródła. Zmiana ustawienia na tryb aktywny sprawi, że dane dopasowane do filtra przestaną być przetwarzane. Ponadto warto również pamiętać, że w każdej usłudze Google Analytics możemy obecnie utworzyć maksymalnie 10 filtrów danych.

W celu skorzystania z drugiej metody filtrowania ruchu musimy przejść do zakładki Administracja -> Strumienie danych -> Skonfiguruj ustawienia tagów -> Definiowanie ruchu wewnętrznego.

Definiowanie ruchu wewnętrznego w GA4
Definiowanie ruchu wewnętrznego w GA4

W tym miejscu możemy odfiltrować przede wszystkim ruch na podstawie adresów IP poszczególnych użytkowników.

Wykluczanie adresu IP w GA4
Wykluczanie adresu IP w GA4

Ze względu na to, że część adresów IP jest zmienna należy w tym przypadku skorzystać z dodatkowego rozwiązania, jakim jest zainstalowanie wtyczki Block yourself from Analytics. Mogą z niej skorzystać użytkownicy przeglądarki Google Chrome. Dzięki niej możliwe jest zablokowanie własnego ruchu na witrynach, na których obecnie pracujemy.

Filtrowanie ruchu w Google Analytics 4 – ruch botów

Obecnie ruch generowany przez boty odpowiada za około połowę całkowitego ruchu internetowego na świecie. Jednocześnie mamy do czynienia z ruchem botów „dobrych” i „złych”. Do grupy tych pierwszych możemy zaliczyć m.in. Googlebot, który indeksuje strony internetowe, aby móc je wyświetlać w organicznych wynikach wyszukiwania. Druga grupa botów może próbować wykraść dane, obniżać wydajność strony internetowej lub też wysyłać spamerskie treści poprzez formularze kontaktowe.

W Google Analytics 4 wykluczanie ruchu przez znane boty odbywa się automatycznie. W rezultacie w naszych raportach nie widzimy zdarzeń wywołanych przez tego typu ruch. Jednak nie możemy samodzielnie wykluczać oraz sprawdzać, jaka część tego ruchu została już wykluczona. Google wyklucza jedynie ruch botów znanych z badań oraz znajdujących się na liście International Spiders and Bots List. Niestety zdarza się, że na stronie pojawiają się boty, które nie są objęte wykluczeniem przez Google Analytics.

W GA4 możemy samodzielnie sprawdzić, czy nasza strona została „zaatakowana” przez boty. Zły ruch botów w raportach często wyróżnia się jako nietypowy. Dlatego też przeglądając dane powinniśmy zwracać szczególną uwagę na znaczące skoki ruchu na stronie, bądź też inne anomalie związane ze zdarzeniami. Następnie powinniśmy poddać je weryfikacji i ocenić, czy są spowodowane podjętymi przez nas działaniami, czy też mają inne, nieznane dla nas źródła.

Filtrowanie ruchu w Google Analytics 4 – Podsumowanie

Odpowiednie filtrowanie ruchu w Google Analytics 4 pozwala nam zbierać właściwe dane dotyczące ruchu i działań podejmowanych przez użytkowników na naszej stronie.

Błędne przypisywanie konwersji do bramek płatności to powszechny problem spotykany na wielu kontach GA4. Ze względu na brak reakcji na taką sytuację otrzymywane wyniki poszczególnych kanałów będą nieprawdziwe. W efekcie nie będziemy w stanie poprawnie analizować naszych wyników w Google Analytics. Natomiast decyzje podejmowane na podstawie takich danych mogą prowadzić do nieefektywnego rozdysponowania budżetu reklamowego.

Reasumując, ważne jest, aby zadbać o poprawną konfigurację Google Analytics jeszcze przed startem serwisu. W tym celu należy wykluczyć wszystkie bramki płatności oraz ruch wewnętrzny na stronie generowany w dużej mierze przez właścicieli, pracowników czy też programistów.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (4 głosy, średnia ocena: 5,00)
Loading...
Image Description

W agencji AdPeak jest odpowiedzialny za planowanie i realizację kampanii reklamowych Google Ads oraz Facebook Ads. Dobrze czuje się zarówno w pracy z Klientami nastawionymi na sprzedaż, jak i pozyskanie leadów. Jest wielkim entuzjastą wszelkich rozwiązań pozwalających na automatyzację pracy na kontach reklamowych. Po pracy dużą część swojego wolnego czasu poświęca na aktywność sportową.