Katalog na Facebooku

Image Description
Karen Herlinger
śr. 15.02.2023

Realizując w internecie działania sprzedażowe prawdopodobnie prędzej niż później będziemy chcieli skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Meta. W tym wpisie na tapet biorę katalog na Facebooku, czyli punkt wyjścia do sprzedawania produktów i usług przez Facebook i Instagram. Wyjaśniam czym dokładnie jest katalog na facebooku i jakie są jego rodzaje, do czego służy oraz w jaki sposób można go wykorzystywać.

Katalog na Facebooku – czym jest?

Katalog na Facebooku jest kontenerem, czyli usystematyzowanym zbiorem obiektów. Zawiera dane wszystkich produktów oraz usług (czyli obiektów), które oferujemy do sprzedaży i chcemy promować lub sprzedawać poprzez platformy Facebook i Instagram. Zawarte są w nim dane dotyczące obiektów – tytuł, opis, cena i inne. Tworzenie i zarządzanie katalogiem jest dostępne w Menedżerze sprzedaży.

Katalog na Facebooku – do czego służy?

Przede wszystkim: do sprzedaży. Chociaż warto trochę bardziej szczegółowo podejść do tematu. 🙂

Po pierwsze, katalog jest przydatny do wszystkich działań pełniących funkcję zarządczą, czyli:

 • przesyłania informacji o języku i kraju, aby użytkownikom wyświetlały się reklamy w odpowiednim języku i informacje o produktach adekwatne dla kraju,
 • tworzenia zestawów produktów (w celach reklamowych)
 • tworzenia kolekcji produktów (organizacja sklepu)
 • zarządzania i dodawania informacji o produktach oraz produktów

Po drugie, katalog na Facebooku służy jako element kampanii produktowych. Dzięki nim można zwiększyć przychody oraz ROAS (tutaj wpis Kamila o wskaźnikach KPI) dla sklepów e-commerce oraz sprzedaży usług przez Facebook i Instagram. Sprzedaż na tych platformach na chwilę obecną można realizować na dwa sposoby:

 • za pomocą skonfigurowanego sklepu,
 • za pomocą Marketplace (jeśli sprzedajemy pojazdy)

Korzystanie z katalogu w reklamach

Zacznijmy od tego, że dzięki katalogowi nie musimy tworzyć poszczególnych reklam dla produktów. Możemy docierać do użytkowników zainteresowanych konkretnym produktem poprzez:

 • Reklamy karuzelowe – w tym formacie reklamowym użytkownikowi wyświetla się kilka kart z obrazami lub filmami z odrębnymi linkami, karty mogą być wypełnione produktami z katalogu.
 • Reklamy dynamiczne – ten format automatycznie wyświetla poszczególne produkty z katalogu użytkownikom, którzy wcześniej w internecie wyrazili nimi zainteresowanie (dopasowanie produktów z katalogu do zdarzeń z piksela lub SDK Facebooka).
 • Kolekcja – w ramach tego formatu pod głównym obrazem/ filmem wyświetlane są 4 produkty z katalogu, w które użytkownik może kliknąć aby dowiedzieć się o nich więcej albo przejrzeć podobne produkty.
 • Reklamy z oznaczeniem produktów – w tym formacie użytkownicy mogą kliknąć na znacznik oznaczonego produktu z katalogu, aby wyświetlić jego szczegóły na dedykowanej stronie, na której mogą także dokonać zakupu.
 • Reklamy wspólne – ten format jest przydatny dla marek, które prowadzą sprzedaż produktu wraz ze współuczestniczącym sprzedawcą. Istotne jest, że wystarczy żeby partner sprzedaży udostępnił marce fragment swojego katalogu. Wtedy marka może realizować kampanie z reklamami dynamicznymi do sprzedaży bezpośredniej.

Typy katalogów na Facebooku

Podobnie jak plik produktowy w Google, katalog można tworzyć dla różnych rodzajów asortymentu:

 • produktów (handel elektroniczny)
 • hoteli
 • lotów
 • miejsc docelowych
 • nieruchomości
 • pojazdów
 • restauracji
 • produktów spożywczych
 • produkty i usługi rozrywkowe i mediowe
Katalog na facebooku

Katalog na facebooku – najlepsze praktyki

Rzecz podstawowa – przed działaniami upewnij się, że masz wymagane uprawnienia, czyli albo jesteś administratorem firmy lub administrator nadał Ci dostęp do katalogu. Często brak możliwości edycji katalogu, skonfigurowania go z pixelem jest właśnie spowodowany „niedoborami” w dostępach i uprawnieniach.

Po pierwsze, rekomenduje sie korzystanie tylko z jednego katalogu w celach reklamowych i produktowych. Dzięki „trzymaniu” wszystkich pozycji w katalogu w jednym miejscu prostsze jest zarządzanie asortymentem, a także budowanie grup odbiorców reklam i jest usprawniona kontrola nad produktami dostępnymi w sprzedaży.

Po drugie, katalog powinien być aktualizowany na bieżąco. Co najmniej raz na dobę.

Po trzecie, warto skupić się na tworzeniu prawidłowych i trafnych tytułów oraz opisów produktów.

Następnie, obrazy produktów powinny być wysokiej jakości, w rozdzielczości co najmniej 500 x 500 pikseli.

Po piąte, linki kierować na stronę danego produktu, a nie np. na stronę główną sklepu, czy FAQ. Podpinając link do niewłaściwego produktu wprowadzimy potencjalnych Klientów w błąd, co w najprzyjemniejszym scenariuszu poskutkuje niedokonaniem zakupu, a w mniej przyjemnym (na przykład kiedy takie wpadki będą się powtarzały) zirytujemy Klienta i wzbudzimy w nim negatywny stosunek do marki.

Ważne jest również, aby artykuły były przyporządkowane do najbardziej konkretnej kategorii produktu. Usprawni to wyszukiwanie produktów przez Klientów. Do tego warto uwzględnić warianty artykułów, np różne rozmiary, kolory, daty. Z artykułów możesz też tworzyć grupy – zestawy. Dzięki temu zapewnisz sobie kontrolę nad artykułami wyświetlanymi w reklamach i sklepie.

Warto sprawdzać, czy artykuły nie zostały odrzucone. Żeby tego uniknąć zapoznaj się z zasadami zamieszczania reklam.

Tworzenie Katalogu

Katalog na facebooku

Na pierwszy ogień…

Na początek oczywistość – żeby korzystać z katalogu konieczne jest utworzenie strony dla firmy na Facebooku a także utworzenie konta w Menedżerze Firmy i dostęp do konta z poziomu administratora. Żeby utworzyć pierwszy katalog należy z poziomu Menedżera sprzedaży przeklikać się przez odpowiednie przyciski: rozpocznij > utwórz katalog > rozpocznij. W następnej kolejności wybieramy typ reklamowanego lub sprzedawanego asortymentu oraz sposób dodawania asortymentu do katalogu.

Meta udostępnia różne opcje przesyłania produktów:

 1. Przesłanie samodzielnie informacji o produktach
  • ręcznie (każdy z produktów pojedynczo lub dodanie kilku przedmiotów).
   Przy wyborze tej metody regularna aktualizacja danych jest utrudniona, ponieważ po każdej zmianie ceny trzeba ponownie ręcznie wprowadzać produkt.
  • za pomocą zestawienia danych (z pliku)
 2. przesyłanie produktów za pośrednictwem platformy partnerskiej na której hostujemy swoje produkty
 3. importowanie i aktualizowanie produktów z własnej witryny internetowej za pośrednictwem piksela
 4. dodawanie przedmiotów przez API zbiorczego katalogu (dla deweloperów)

Następnie, po wybraniu w jaki sposób będziemy przesyłać pozycje do katalogu produktów, wybieramy konto menedżera firmy, do którego przypiszemy katalog.

Pozostaje nam nadać nazwę katalogowi i wciśnąć button UTWÓRZ …et voilà! 🙂 Utworzyliśmy Katalog, dzięki czemu możemy przejść do dodania do niego pozycji.

Katalog na Facebooku a dodawanie przedmiotów

W zależności od rozmiaru i rodzaju asortymentu Meta podpowiada, jaki sposób dodawania przedmiotów do katalogu wybrać.

Katalog na Facebooku

Samodzielne dodawanie przedmiotów

Ta metoda sprawdzi się dla ofert hoteli, lotów, miejsc docelowych lub pojazdów. Instrukcja krok po kroku znajduje się tutaj. 🙂

Przesyłanie przedmiotów za pomocą zestawienia danych

Zestawienie danych to nic innego jak plik produktowy pod postacią arkusza kalkulacyjnego. Dzięki niemu zbiorczo dodamy pozycje do katalogu. Szablon można pobrać ze źródeł danych do katalogu w menedżerze sprzedaży. W pliku muszą znaleźć się informacje dotyczące produktu/usługi. Koniecznie musimy uzupełnić pola: tytuł, opis, cena, a pozostałe pola do uzupełnienia różnią się zależnie od oferowanych pozycji. Instrukcja krok po kroku tutaj.

Uzupełniony szablon lub własny plik można przesłać z komputera lub wykorzystać adres URL (link do pliku zapisanego na serwerze czy serwisie hostingowym, opcja przydatna przy często zmieniających się danych w pliku). Trzecim sposobem jest użycie arkuszy google.

Dodawanie przedmiotów do katalogu z witryny – wykorzystanie piksela

Piksel Facebooka to krótki kod JavaScript, który po zaimplementowaniu w witrynie umożliwia (poza mierzeniem ruchu) aktualizowanie pozycji w katalogu z poziomu witryny. Dodatkowo, dzięki niemu możemy dotrzeć z reklamą produktu z katalogu (o reklamie dynamicznej pisałam tutaj) do użytkownika, który wcześniej wyświetlił ten produkt w naszej witrynie.

Importowanie przedmiotów do katalogu z platformy partnerskiej

W przypadku importowania przedmiotów do katalogu z platformy partnerskiej dodawanie przedmiotów do feedu już mamy za sobą, podobnie jak w przypadku produktów witrynie 🙂 i wystarczające do rozpoczęcia działań z wykorzystaniem katalogu na facebooku jest zaimportowanie przedmiotów do katalogu. Obecnie Meta jest zintegrowana z:

 • Shopify
 • BigCommerce
 • ChannelAdvisor
 • CommerceHub
 • Feedonomics
 • CedCommerce
 • adMixt
 • DataCaciques
 • Quipt
 • Zentail
 • Magento
 • OpenCart
 • WooCommerce

Zarządzanie produktami ma miejsce przez stronę partnera. Co ważne, aktualizacje są regularnie synchronizowane z Facebookiem, albo na karcie „produkty” w menedżerze sprzedaży.

Specyfikacja dla zestawienia danych

Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z opcji przesłania pliku danych o produktach, musimy dostoswać treść i kształt pliku do ustalonej specyfikacji.

Podobnie jak w przypadku feedu w Google, mamy do uzupełnienia pola wymagane i opcjonalne.

Formaty i rozmiary plików zestawień danych

Przesyłany plik musi być w formacie CSV, TSV, XML (RSS/ATOM) lub w Arkuszu Google.

Limit rozmiaru pliku to 100 MB (dla jednorazowego przesyłania) lub 8 GB (zaplanowane przesyłanie). Możemy korzystać z plików skompresowanych do 30 GB w formatach ZIP i GZIP.

Twórcy Facebooka zalecają umieszczanie nie więcej niż 1 mln artykułów w jednym zestawieniu danych.

Aby uniknąć przesyłania plików cięższych niż 4 GB (może to zajęć kilka godzin) i z większą liczbą produktów niż 1 mln, można podzielić duży plik na kilka mniejszych. Ważne, aby w każdym zestawieniu znajdowały się inne produkty.

Każda linia/ wiersz zestawienia danych może zawierać do 5 242 880 znaków (tj. 5 MB).

Wymagane pola produktów

W każdym polu zestawienia danych zawieramy informacje dotyczące oferowanych produktów lub usług. Nazwy pól muszą pozostać w języku angielskim. Co do zasady, stosując się do poniższych wytycznych, powinniśmy utworzyć plik w pełni wystarczający do przesłania naszych produktów.

ID

Pole id zawiera unikatowy identyfikator zawartości artykułu. Jeżeli to możliwe, warto używać kodu SKU artykułu. Limit znaków: 100.

Tytuł produktu

Pole title zawiera tytuł artykułu, który będzie wyświetlany użytkownikom. Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i trafnie oznaczać proponowany produkt. Limit znaków: 150, ale zalecana długość to nie więcej niż 65 znaków.

Opis artykułu

W polu description umieszczamy opis. Ma on służyć przedstawienu oferowanego artykułu. Ważne jest, żeby zawierał unikatowe cechy produktu (kolor, materiał, rozmiar). Lmit znaków to 5000, ale minimalna długość opisu nie może zawerać mniej, niż 30 znaków. Powinien być dłuższy od tytułu 🙂 i jednocześnie w sposób czytelny i zwięzły przedstawiać produkt.

Dostępność artykułu

Pole availability jest miejscem w którym określona jest obecna dostępność artykułu. Wartości, które możemy tu umieścić, to: in stockavailable for orderout of stock. Artykuły niedostępne w magazynie są oznaczone jako „wyprzedane” w sklepie i nie pojawiają się w reklamach.

Stan artykułu

Pole condition określa stan artykułu. Obsługiwane wartości to: newrefurbishedused.

Cena artykułu

Pole price służy do określenia ceny artykułu. Powinna być w formacie: liczba, a następnie spacja i 3-literowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217. Używamy kropki jako separatora dziesiętnego i NIE używamy symboli walut (np. $, €, £).

Link do produktu

Link – w tym polu umieszczamy link do strony produktu w witrynie. Muszą zaczynać się od http:// lub https://. Warto więc zadbać o to, by linki prawidłowo kierowały do produktu znajdującego się w domenie witryny firmy. Oznacza to, że nie umieszczamy linku do produktu w sklepie na Facebooku.

Link do obrazu produktu

Pole image_link – tutaj zamieszczamy adres URL do obrazu przedstawiającego oferowany artykuł. Warto zauważyć, że musimy dodać minimalnie jeden obraz do każdego produktu. Obsługiwane formaty obrazów, to JPEG lub PNG o rozmiarze do 8 MB.
Do reklam karuzelowych, reklam kolekcji oraz sklepów: Obrazy produktów w proporcji 1:1. Minimalny rozmiar obrazu to 500 × 500 pikseli, optymalnie 1024 × 1024 pikseli.
Do reklam z jednym obrazem: Proporcje obrazu – 1,91:1. Minimalny rozmiar obrazu to 500 × 500 pikselioptymalnie 1200 × 628 pikseli.

Oznaczenie marki

Pole brand służy do umieszczenia nazwy marki, lub unikatowego numeru części producenta, lub numeru GTIN artykułu. Numerem GTIN mogą być numery: UPC, EAN, JAN lub ISBN. Limit znaków: 100.

Pozostałe pola produktów

W zależności od kategorii produktu czy usługi, do uzupełnienia będziemy mieli inne pola w pliku danych. Dotyczy to branż:

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o pozostałych polach – zajrzyj również tutaj. 🙂

Kilka słów tytułem podsumowania

Podsumowując, Katalog na Facebooku to narzędzie przydatne do prowadzenia kampanii produktowych i sklepu e-commerce lub sprzedaży usług. To dzięki katalogowi możemy promować i sprzedawać produkty/usługi na Facebooku oraz Instagramie. Co więcej, kampanie reklamowe z celem na sprzedaż z katalogu wykazują się często najwyższą efektywnością. Wpływa na to fakt, że reklamy uwzględniające produkty z katalogu są dynamiczne, a więc dostosowują się do deklarowanych potrzeb użytkowników (są personalizowane). Poza tym, dla reklamodawcy jest to korzystne narzędzie z punktu widzenia czasu poświęconego na tworzenie reklam. Ponadto, reklamy dynamiczne „przypominają” o elementach oferty marki, którymi już wcześniej użytkownik wykazał zainteresowanie (np. w witrynie lub na innej platformie). Dzięki temu reklamy oparte na katalogu produktów sprawdzą się jako element cross-sellingu i działań remarketingowych.

Warto poświęcić czas na utworzenie zestawienia danych zgodnie ze specyfikacją Meta i przesłanie ich do sklepu na Facebooku, żeby korzystać z katalogu na Facebooku, nawet jeśli nie planujemy działań promocyjnych kierujących do witryny sklepu. Dzięki katalogowi będziemy mogli utworzyć ujednoliconą witrynę sklepową na Facebooku i Instagramie niezależnie od zewnętrznej witryny, dlatego warto rozważyć korzystanie z niego.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (5 głosy, średnia ocena: 5,00)
Loading...
Image Description

Z performance marketingiem jestem związana od 2018 r. Dane, tabelki, wykresy i analizy to mój świat. W pracy z Klientem ważne jest dla mnie, żeby dokładnie zrozumieć jego perspektywę, potrzeby i oczekiwania. Z wykształcenia jestem psycholożką i prawniczką. Psychoanaliza jako metoda leczenia, bohaterka kina i literatury to mój konik. Należę do grona osób, które uważają, że fajnie jest nazywać zwierzaki ludzkimi imionami i sama mam dwa psiaki - Danusię i Krysię.