Strategie Ustalania Stawek w Google Ads

Image Description
Michał Tutka
śr. 01.08.2018

Strategie Ustalania Stawek w Google Ads

Prowadzenie kampanii w Google Ads to nie tylko dobór słów kluczowych i treści reklamowych. To przede wszystkim szukanie skutecznych metod wygrywania z konkurencją. Robimy to na wiele sposobów – od poprawy Quality Score przez odpowiednie targetowanie demograficzne, ustalenie harmonogramów, wykorzystanie list remarketingowych, aż po dobór budżetów kampanii i stawek za słowa kluczowe. Każdy z tych elementów ma wpływ na finalny efekt prowadzonych działań.
Jednym z najważniejszych elementów jest wybór, które Strategie Ustalania Stawek będą dla nas najlepsze. To dzięki nim możemy efektywnie wydawać budżet wyświetlając się na najlepszych pozycjach i zwracając uwagę potencjalnych klientów na nasze reklamy.

To ile zapłacimy za kliknięcie jest mocno powiązane z celami naszych kampanii. Inną stawkę ustawimy dla kampanii, i jej słów kluczowych, mającej zwiększyć ruch na stronie, a inna dla kampanii sprzedażowej. W zależności od naszych celów Google Ads udostępniło nam kilka strategii doboru stawek, tak abyśmy mogli je maksymalnie zoptymalizować i osiągać nasze cele płacąc tyle ile chcemy.

W dalszej części opiszę każdą ze strategii, jej zalety oraz wady, a także postaram się określić, które z nich pozwolą osiągnąć nam określone cele.

Dostępne Strategie Ustalania Stawek w Google Ads

Strategie ustalania stawek w największym uogólnieniu dzielą się na strategie manualne oraz automatyczne strategie ustalania stawek. Na początku opiszę jedyną w zestawie strategię manualną(ręcznie ustawiane CPC), by następnie przejść do automatycznych strategii wykorzystujących inteligentne algorytmy Google oraz systemu uczące się.
Google udostępniło nam 8 różnych strategii, z których każda, odpowiednio wykorzystana, pozwoli nam osiągnąć założone cele.

Aby odnaleźć w panelu zakładkę, w której możemy wybrać strategię należy:

 • Zalogować się do konta Google Ads,
 • Będąc w widoku głównym w panelu bocznym wybrać „Ustawienia”,

Strategie Ustalania Stawek

 • Z listy kampanii wybrać te, które będziemy chcieli edytować,

Docelowy CPA

 • Tutaj rozwijamy „Określenie stawek” i wybieramy interesujące nas strategie ustalania stawek,

Docelowy ROAS

Pamiętajmy, że przed decyzją, które strategie ustalania stawek w Google Ads wybierzemy, należy mieć jasno określone cele, które chcemy osiągnąć. To na ich podstawie powinniśmy wybrać strategię, która pozwoli nam osiągnąć zadowalające nas rezultaty.

 1. Strategia „CPC Ustawiane Samodzielne”

CPC ustawiane samodzielne jest jedyną strategią z grupy Manualne Strategie Ustalania Stawek, która daje nam pełną kontrolę nad naszym budżetem. Jasno określone maksymalne stawki za kliknięcie pozwalają trzymać się określonego limitu wydatków. W przypadku tej strategii płacimy dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie w naszą reklamę, samo wyświetlenie reklamy nie generuje kosztów. W przypadku dobrego zrozumienia rynku i dobrej analizy konkurencji strategia ta pozwala nam osiągać nasze cele przy jasno sprecyzowanym budżecie reklamowym.

 • Jak to działa

Po analizie swojej branży, sprawdzeniu potencjału słów kluczowych oraz sprawdzeniu działań konkurencji doszliśmy do wniosku, że za kliknięcie możemy zapłacić 1,5zł. Ustawiliśmy więc taki limit za kliknięcie. Przypuścimy, że naszą reklamę zobaczyło 100 osób z czego 20 zdecydowało się w nią kliknąć, więc nie zapłacimy za te 20 interakcji więcej niż 30zł. Często jednak zapłacimy mniej, gdyż wszystko to odbywa się na zasadzie aukcji, w której osoba o najwyższym Quality Score i najlepiej dobranej stawce wygrywa aukcje i wyświetla się na wygranej pozycji. Ceną za nią jest cena jaką zaproponował nasz konkurent powiększona o 1gr. Toteż jeśli nasz konkurent ma ustalony Maks. CPC na poziomie 1,20zł i ma taki sam Quality Score jak my, wtedy za kliknięcie zapłacimy 1,21zł.

 • Jak ustalić kwotę stawki CPC

Aby określić opłacalną kwotę jaką chcesz zapłacić za kliknięcie musisz przeanalizować swoją branżę i znać jej specyfikę. Jeżeli sprzedajesz towar drogi, który ma wysoką marżę (na przykład luksusowe zegarki) to wtedy bardziej opłaca Ci się wydać więcej za pozyskanie klienta niż w przypadku sprzedaży produktów tanich o niskiej marży (małe akcesoria jak pilniczku czy gumki do włosów).

 • Jak stawka wpływa na Quality Score

Quality Score i jego elementy zostały opisane w innym artykule na naszej stronie pod tym linkiem. W roli krótkiego przypomnienia jest to składowa trzech elementów: przewidywanego CTR, trafności reklamy oraz jakości strony docelowej. W skali 1-10 inteligentny algorytm Google określa nasz wynik jakości, który wpływa, wraz ze stawką za kliknięcie, na finalną pozycję naszej reklamy. Stawka za słowo kluczowe odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Dzięki niej możemy częściowo „zrekompensować” sobie słaby wynik jakości i mimo tego wyświetlać się wyżej od konkurencji, która ma ten wynik lepszy. To ona jest tym ‘spinaczem’ pomiędzy jakością naszej strony, treści reklamowej, a pozycją w wynikach wyszukiwania.

 1. Strategia „Ulepszony CPC”

Ulepszony CPC tzw. eCPC, należacy do grupy Automatyczne Strategie Ustalania Stawek, różni się tym od swojej manualnej wersji, że dostosowuje on stawki za kliknięcie. Robi to także dla wszystkich rodzajów urządzeń tj. dostosowuje stawki również po urządzeniach. Ma to za zadanie zwiększyć liczbę konwersji poprzez dostosowywanie stawek dla użytkowników, określonych przez algorytm Google jako potencjalnie pewniejsi nabywcy/konwertujący, którzy są już na ostatnim etapie ścieżki konwersji. W przeciwieństwie do docelowego CPA, które automatycznie ustala stawki na podstawie docelowego kosztu konwersji, eCPC wykorzystuje maks. stawkę CPC do optymalizacji pod kątem konwersji.

 • Jak to działa

Aby strategia ta była skuteczna koniecznym jest skonfigurowanie śledzenia konwersji. To na ich podstawie określana jest skuteczność słów kluczowych i to dzięki temu możliwe jest skuteczne dostosowanie stawek. Bez tego nie będziemy w stanie dostosowywać stawek na podstawie faktycznych wyników.

Podczas aukcji reklam ulepszony CPC wyszukuje z użyciem inteligentnych algorytmów tych użytkowników, którzy z większym prawdopodobieństwem mogą dokonać konwersji. W tym przypadku podnosi on maks. stawkę CPC i wyświetla reklamę na wyższej pozycji co wpływa pozytywnie na szansę kontaktu użytkownika właśnie z naszą reklamą. Analogicznie w przypadku niskiego prawdopodobieństwa wygenerowania konwersji obniżana jest stawka za kliknięcie poniżej maks. stawki CPC, tym samym oszczędzając budżet.

Co prawda eCPC analizuje podczas określania stawek takie informacje jak dane demograficzne, czy porę dnia, aby odpowiednio dostosować stawki, jednak nie robi tego w tak szerokim zakresie jak inne inteligentne strategie ustalania stawek jak „docelowy CPA” czy „docelowy ROAS”.

 • Dla kogo

Strategia ta jest zdecydowanie dla osób, które chcą zwiększyć swoją liczbę konwersji przy zachowaniu kontroli nad stawkami za słowa kluczowe. Pozwoli to w dalszym ciągu wydawać budżet w kontrolowany sposób, ale inteligentna analiza danych pozwoli maksymalnie zwiększyć ilość konwersji w granicach budżetu. Sprawdza się on najlepiej w momencie przejściowym pomiędzy CPC ustawianym ręcznie, a docelowym CPA, do którego potrzebujemy większej ilości konwersji, które eCPC może nam zagwarantować.

 1. Strategia „Docelowy CPA”

Docelowy CPA

Strategia ustalania stawek docelowy CPA jest jedną z najważniejszych inteligentnych strategii ustalania stawek proponowanych nam przez Google Ads. Dzięki bardzo szerokiej analizie wszystkich dostępnych informacji o użytkownikach, określonym docelowym koszcie za konwersje oraz zaawansowanym systemom uczącym się, model ten jest w stanie bardzo znacząco poprawić wyniki naszej kampanii. Jest jednak kilka warunków jakie należy spełnić, aby jego „magia” mogła zadziałać.

 • Jak to działa

Google od początku swoich działań tworzy ogromną bazę danych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Na jej podstawie stworzył algorytmy analizy ogromnych baz danych. Z czasem metody te zostały udoskonalone i powstały inteligentne algorytmy samouczące się, które dzięki precyzyjnej analizie danych historycznych odnalazły systematyczność jaką odznaczają się ludzkie działania i są w stanie na tej podstawie prowadzić działania sposób, który pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Brzmi skomplikowanie? Od strony technicznej tak, ale od strony obsługi strategii ze strony użytkowników zostało to bardzo dobrze zaprojektowane. Dzięki używanym algorytmom i dostępnym narzędziom możliwe jest automatyczne ustalenie stawki w czasie aukcji. Pozwala to na określenie indywidualnej stawki w każdym pojedynczym przypadku.

 • Warunki konieczne do spełnienia

Aby działania w ramach tej strategii były skuteczne musi zostać spełnionych kilka warunków. Między innymi koniecznym jest, aby w ostatnim miesiącu liczba konwersji przekraczała 15. Pamiętajmy, że aby algorytm mógł zadziałać musi mieć do dyspozycji wystarczającą ilość danych. Na ich podstawie dostosuje działania. Dodatkowo koniecznym jest odpowiednie przeanalizowanie naszej branży, naszych kosztów, marżowości i limitów stawek, które gwarantują nam satysfakcjonujący zwrot z inwestycji reklamowych. Na podstawie naszego zysku z każdej konwersji jesteśmy w stanie określić maksymalną kwotę dla jakiej pozyskanie tej konwersji jest opłacalne. Weźmy za przykład sytuację w której sprzedajemy luksusowe zegarki za 15tys. zł, na których mamy marżę 50%. Jesteśmy tutaj w stanie zapłacić dużo więcej za każdą konwersję, gdyż na każdej zarabiamy bardzo dużo. Z kolei w przypadku gdy sprzedajemy tanią odzież dla noworodków, a z każdej konwersji mamy zysk na poziomie 10zł, wtedy koszt jaki jesteśmy w stanie ponieść za każdą konwersję będzie wielokrotnie niższy.

Koszty konwersji w strategii docelowy CPA mogą różnić się od siebie, ale ogólnie Google Ads dąży do utrzymania kosztu na docelowego poziomie CPA. Przykładowo ustawiając docelowy CPA na poziomie 50zł Google Ads tak dostosowuje stawki za słowa kluczowe, aby wygenerować jak najwięcej konwersji na poziomie 50zł. Aby to osiągnąć uwzględnia sygnały w czasie rzeczywistym takie jak rodzaj urządzenia, przeglądarka, lokalizacja, pora dnia czy obecność na liście remarketingowej konfrontując je z danymi historycznymi oraz przepuszczając to wszystko przez swoje inteligentne algorytmy.

 • Płatność za konwersję

Strategia docelowy CPA określa stawki za słowa kluczowe i to właśnie za te kliknięcia jesteśmy rozliczani. Lecz w przypadku ustawienia kampanii „Smart Display” w sieci reklamowej, możliwe jest rozliczanie się za każdą konwersję. Wymaga to jednak wielu danych historycznych i co najmniej 100 konwersji w przeciągu ostatnich 30 dni.

 • Dla kogo

Strategia ta jest dla przedsiębiorców, których celem jest sprzedaż, rejestracja lub pobranie aplikacji mobilnej oraz uzyskanie większej liczby konwersji w ramach swojego budżetu. Dodatkowo doskonale znają oni swoją branżę i prowadzą szczegółową analizę swojego biznesu. Tylko pełna świadomość faktycznych kosztów, przychodów i progów opłacalności pozwoli na pełne i świadome wykorzystanie tej strategii. Nie jest to strategia, której użyjemy od początku działania naszych kampanii. Początkowo musimy sami doprowadzić do sytuacji, w której dostępna będzie odpowiednia ilość danych, aby możliwa była poprawa wyników.

 1. Strategia „Docelowy ROAS”

Docelowy ROAS

Strategia Docelowy ROAS pozwala optymalizować stawki i wydatki pod kątem docelowego zwrotu z inwestycji. ROAS to nic innego jak „Return on Ad Spend” czyli zwrot z nakładów poniesionych na reklamę. Jest on obliczany jako łączny przychód ze sprzedaży produktów podzielony przez koszt działań reklamowych. Przykładowo jeżeli wydajemy 100zł na kampanię produktową, a uzyskujemy z niej 800zł to nasz ROAS wynosi 800%.

Strategia ta pozwala uzyskać większą wartość z każdej konwersji lub większy przychód, przy utrzymaniu wybranego docelowego zwrotu z nakładów na reklamę. Osiąga to dzięki całkowitemu zautomatyzowaniu dostosowywania stawek, w kampaniach produktowych. Podobnie jak docelowy CPA korzysta ona z analiz informacji w czasie rzeczywistym po to aby móc w każdym pojedynczym przypadku odpowiednio dopasować stawkę dla każdego pojedynczego produktu.

 • Jak to działa

Google Ads prognozuje nadchodzące konwersje i ich wartości na podstawie przeszłych danych dostarczanych za pomocą narzędzi śledzących konwersje. Jeżeli wyszukiwanie produktu charakteryzuje się prawdopodobieństwem konwersji o wysokiej wartości, wtedy ustalona stawka za kliknięcie będzie wysoka, natomiast w przeciwnym wypadku będzie ona niska. Jeżeli przykładowo w swojej jednej kampanii produktowej sprzedajemy obuwie męskie o wartości 500-700zł, a w drugiej baleriny damskie o wartości 30-40zł oraz określimy docelowy ROAS na poziomie 500%, to algorytm Google wykorzystywany przy strategii docelowy ROAS w pierwszej kampanii, będzie dążył do zrealizowania konwersji po średnim koszcie niższym niż 100-120zł, natomiast w drugiej średnie wydatki na pozyskanie jednej konwersji nie przekroczą 6-7zł. Poszczególne wartości konwersji mogą różnić się od siebie, ale w finalnym rozrachunku ich średnia wartość będzie maksymalnie dążyła do wartości ustalonej. Podobnie jak w przypadku docelowego CPA, automatyczne dostosowanie następuje na podstawie sygnałów otrzymywanych w czasie rzeczywistym takich jak urządzenie, przeglądarka, lokalizacji czy pora dnia.

 • Warunki konieczne do spełnienia

Podobnie jak w przypadku docelowego CPA koniecznym jest abyśmy posiadali co najmniej 15 konwersje w danej kampanii w okresie 30 dni przed wprowadzeniem tej strategii. Dobrze by było także, żeby przez kilka dni generowała ona podobną ich ilość. Dodatkowo po przeanalizowaniu branży i stosunku naszych kosztów do dochodów musimy ustalić wartość dla konwersji, które śledzimy. Pozwoli nam to określić ile chcemy zarobić na każdej wydanej złotówce w Google Ads. Musimy jednak pamiętać, że ustalony ROAS może wpływać na liczbę konwersji. Gdy będzie zbyt wysoki i nierealny do osiągnięcia wtedy spowoduje to ograniczenie liczby wizyt pochodzących z reklam.

 • Docelowy ROAS na poziomie Grup Reklam

Standardowe ustawienie docelowego ROAS-u w strategii portfolio (dla kampanii) dostosowuje stawki dla słów kluczowych na poziomie kampanii. Jednak korzystając ze strategii standardowej możemy ustalić indywidualne cele dla każdej grupy reklam. Często jednak jest to mniej skuteczna strategia, gdyż na poziomie grup reklam posiadamy mniejszą ilość danych niż na poziomie całej kampanii.

 • Dla kogo

Strategia „Docelowy ROAS” jest z pewnością dla osób, które wiedzą jakiego zwrotu z każdej zainwestowanej złotówki na reklamę oczekują. Pozwala im ona osiągać średni zysk ze wszystkich konwersji na założonym poziomie. Jest to skuteczna metoda szczególnie w przypadku e-commerce.

 1. Strategia „Maksymalizuj Liczbę Kliknięć”

Maksymalna Liczba Kliknięć

Strategia ta, jak sama nazwa wskazuje, powstała po to, aby wygenerować maksymalną liczbę kliknięć w naszą reklamę w ramach ustalonego budżetu. Jest to kolejna, identyfikująca się w grupie Automatyczne Strategie Ustalania Stawek strategia, która bazuje na inteligentnych algorytmach Googla i na ich podstawie realizuje cele. W poprzedniej wersji Google Ads strategia ta nazywała się „automatyczne określanie stawek”, ale ze względu na to, że jest to tylko jeden z wielu sposobów automatyzacji ustalania stawek, została ona zmieniona na „Maksymalizuj liczbę kliknięć”.

 • Jak to działa

Google wykorzystując zgromadzone dane dotyczące przeszłych zachować użytkowników potrafi przewidzieć ich przyszłe zachowanie. Dlatego na ich podstawie wie kiedy warto wyświetlić reklamę i na którym miejscu powinna się ona znajdować. Zgodnie z tym dobiera stawkę za kliknięcie w czasie rzeczywistym, tak aby uzyskać zamierzony efekt. Metoda ta pozwala zmaksymalizować liczbę kliknięć w ramach ustalonego budżetu. W ramach tej strategii można określić również maksymalną wartość CPC. Strategie tę można wdrożyć zarówno dla jednej kampanii, jak również jako strategię portfolio tj. obejmującej wiele kampanii.
Używając tej strategii nie musimy określać maksymalnego limitu CPC. Wtedy Google Ads dostosuje nasze stawki tak, aby zapewnić maksymalną ilość kliknięć w ramach docelowych wydatków.

 • Docelowe wydatki

Jest to ciekawy element strategii portfolio (pozwalającej objąć wiele kampanii jedną strategią). Określa on maksymalny dzienny budżet na wszystkie słowa kluczowe i grupy reklam w ramach wszystkich kampanii objętych strategią portfolio. Budżet zostaje rozdysponowany w zależności od tego ile kliknięć można uzyskać. Pozwoli to zmaksymalizować liczbę kliknięć w ramach jednego zbiorczego budżetu.

Przypuśćmy, że na naszym koncie mamy 8 kampanii z czego 4 korzystają z ustalonych budżetów dziennych i ustalonych stawek za słowa kluczowe. Pozostałe 4 kampanie działają w strategii portfolio maksymalizującej ilość kliknięć. Nasz budżet dzienny wynosi 500zł. Załóżmy, że nie określimy docelowego poziomu wydatków. Wtedy Google Ads na początku wyda kwotę potrzebną do działania kampanii, na których samodzielnie ustawiliśmy stawki. Dopiero następnie spróbuje uzyskać maksymalną liczbę kliknięć, z kampanii objętych strategią portfolio, w ramach 500zł budżetu dziennego. Oznacza to, że jeżeli nasz docelowy poziom wydatków w kampaniach portfolio wynosi 300zł, a kampanie z ręcznie ustalonym budżetem i stawkami wydadzą tego dnia 400zł, to wtedy automatycznie nasz faktyczny poziom wydatków na kampanie w strategii portfolio zostanie ograniczony do 100zł.

 • Dla kogo

Jest to strategia dla osób chcących wygenerować maksymalnie duży ruch na swojej stronie w ramach ustalonego budżetu. W większości branż standardowe działania w oparciu o inne Strategie Ustalania Stawek pozwalają wypełnić potencjał w około 90%. Strategia maksymalizacji kliknięć pozwala natomiast zwiększyć potencjał kampanii w sieci wyszukiwania prawie do 100%. Nie często jednak przekłada się to na dobre wyniki, gdyż zagospodarowanie tych 10% wiąże się często z bardzo wysokim kosztem krańcowym.

 1. Strategia „Maksymalizuj Liczbę Konwersji”

Maksymalizuj liczbę konwersji

Strategia ta podobnie jak ta opisana powyżej stara się zmaksymalizować liczbę konwersji w ramach ustalonego budżetu. Różni się ona w porównaniu do strategii „Docelowy CPA” oraz „Docelowy ROAS” tym, że skupia się na ilości konwersji, a nie na ich jakości. Podobnie jak pozostałe Automatyczne Strategie Ustalania Stawek, korzysta ona z zaawansowanych algorytmów Google i systemów uczących się dostosowujących stawki w czasie rzeczywistym, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

 • Jak to działa

Strategia ta korzystając z danych historycznych, a także analizując sytuację w czasie rzeczywistym (dane demograficzne, urządzenie, miejsce, kontekst), automatycznie znajduje odpowiednią stawkę CPC dla każdego przypadku z osobna. Jest ona ustalana tak, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo konwersji. Oczywiście wszystko w ramach ustalonego wcześniej budżetu. Podobnie jak w przypadku „Docelowego CPA” i „Docelowego ROAS” musi zostać spełnionych kilka warunków, aby strategia ta mogła działać poprawnie i osiągnąć zamierzone rezultaty.

 • Kampania korzystająca ze strategii maksymalizacji liczby konwersji musi posiadać swój oddzielny budżet(nie może być użyta w niej strategia portfolio).
 • Należy odpowiednio dobrać budżet dzienny, gdyż strategia ta dąży do maksymalnego wykorzystania budżetu dziennego. Może się okazać, że jeśli wcześniej wydawaliśmy kwotę znacznie niższą od naszego budżetu dziennego, to po włączeniu tej strategii wydamy znacznie więcej.
 • Musimy przeanalizować nasze cele. Jeżeli już wcześniej udało nam się określić maksymalny koszt docelowy pozyskania konwersji, bądź wiemy jaki ROAS chcemy osiągnąć to lepszym rozwiązaniem może okazać się wybór strategii wykorzystujących te dane. Pozwolą one osiągnąć docelowy CPA bądź ROAS ustalony przez Ciebie, a nie przeznaczać cały budżet na osiągnięcie maksymalnej liczby konwersji.
 • Dla kogo

Jest to strategia dla osób, które nie mają ustalonego maksymalnego budżetu. Pozwala im to na pełne wykorzystanie potencjału branży. Nie często jednak zdarzają się podmioty o właściwie nieograniczonym budżecie, dlatego nie często wykorzystujemy te strategię. Pozwala ona co prawda nałożyć pewnie ograniczenia budżetowe, ale wtedy lepiej jest wybrać inną automatyczną strategie ustalania stawek.

 1. Strategia „Wybrana Lokalizacja na Stronie Wyszukiwania”

Wybrana lokalizacja na stronie wyszukiwania

Jest to strategia pozwalająca nam określić na którym miejscu w wynikach Google chcielibyśmy, aby wyświetlały się nasze reklamy. Może to być albo góra strony, albo po prostu miejsce na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Jest to rodzaj strategii portfolio, która automatyzuje dostosowywanie stawek dla wielu kampanii jednocześnie.

 • Jak działa

Jest to strategia, która w porównaniu do innych strategii z grupy Automatyczne Strategie Ustalania Stawek, wydaje się być najprostszą. Wszak nie potrzebujemy określać naszego docelowego CPA, ani ROASu, a także nie skupiamy się na koszcie konwersji. Tutaj algorytm Google ma za zadanie jedynie tak dostosować stawkę za kliknięcie, aby reklama znalazła się na określonej pozycji. Używając tej strategii nasza stawka CPC jest aktualizowana kilka razy dziennie, tak aby reklamy wyświetlały się na ustalonych pozycjach. Należy jednak pamiętać, że miejsce, które sobie wybraliśmy, nie jest gwarantowane. Zmiany stawek CPC kilka razy dziennie mają co prawda za zadanie osiągnąć docelową lokalizację w wynikach wyszukiwania, lecz należy pamiętać, że ostateczne miejsce docelowe reklamy zależy od wyniku aukcji, na który ma wpływ dodatkowo konkurencja jak i Quality Score.

 • Dla kogo

Jest wielu reklamodawców, którym zależy, aby wyświetlać się u góry strony. To, które miejsce w wynikach wyszukiwania jest najlepsze bardzo często zależy od branży. W wielu z nich wyświetlanie się na pierwszej pozycji jest bardzo korzystne. Pamiętać jednak należy, że strategia ta tak podnosi stawki za kliknięcie, aby osiągnąć określone rezultaty. Może to spowodować, że dużo szybciej wydamy nasz budżet.
Tę strategię można wykorzystać również w przypadku, gdy wydzieliliśmy sobie spośród naszych kampanii najczęściej konwertujące słowa kluczowe i utworzyliśmy dla nich osobną kampanię. Strategia ta pozwoli wyświetlać reklamy dla tych słów kluczowych na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania i jeszcze bardziej poprawić ich wyniki.

 1. Strategia „Docelowy Udział Wygranych Aukcji”

Docelowy udział wygranych aukcji

Strategia ta pozwala wygrać aukcję z innym określonym reklamodawcą i wyświetlać reklamy nad jego reklamami. W ustawieniach tej strategii wpisujemy nazwę domeny konkurenta, którego chcemy przelicytować, oraz określamy odsetek aukcji, które chcemy z nim wygrać.

 • Jak to działa

Wybierając tę strategię pozwalamy algorytmowi Google tak dostosowywać stawki, aby nasze reklamy wyświetlały się wyżej od reklam wybranego konkurenta. W tej strategii możemy wybrać tylko jedną domenę do przelicytowania. Należy pamiętać, że strategia ta niekoniecznie poprawi ogólną pozycję i ranking naszej reklamy. Wyświetli się ona natomiast na pewno wyżej od reklamy wskazanego konkurenta. Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że nie tylko sama wysokość stawki ma wpływ na końcową pozycję reklamy. Wpływ na nią mają także działania pozostałej konkurencji oraz Quality Score.

Gdy wybierzemy tę strategię będziemy musieli wskazać kilka czynników na podstawie których Google będzie dobierało stawki, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

 • Na początku należy wybrać nazwę domeny, która chcemy przelicytować (najlepiej jest tutaj skorzystać z narzędzia „Analiza Aukcji” znajdującego się w zakładce „Kampanie”- pozwoli nam to poznać naszych największych konkurentów, którzy mają największy spośród wszystkich współczynnik pokrywających się aukcji).

Analiza Aukcji

 • Następnie musimy określić cel do przelicytowania, czyli wpisać odsetek aukcji, w których chcemy wyświetlić się na wyższej pozycji. Tutaj musimy mieć na pamiętać, że im wyższa wartość tym większego budżetu będziemy potrzebować do osiągnięcia celu.
 • Możemy określić maksymalny limit stawki CPC, tak aby zachować częściową kontrolę nad stawkami i nie pozwolić, aby stawka została wyniesiona na zbyt wysoki poziom.
 • Strategia ta daje nam możliwość dostosowania stawki dla słów kluczowych o niskiej jakości (z niskim Quality Score). Należy jednak wiedzieć, że im niższy Quality Score, tym wyższa stawka potrzebna do wygrania aukcji.
 • Dla kogo

Jest to strategia przeznaczona dla tych podmiotów, którzy mają bezpośredniego konkurenta, z którym pragną wygrać. Często dotyczy to podmiotów oferujących te same towary bądź usługi, które zlokalizowane są niedaleko siebie. Strategia ta pozwala nam przede wszystkim wygrywać z naszym największym konkurentem. Sprawa pozostałych reklamodawców jest kwestią często drugorzędną, dlatego nie zależy nam, aby koniecznie wyświetlać się na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania.

Podsumowanie

Wszystkie opisane wyżej Automatyczne Strategie Ustalania Stawek, potrzebują jednak czasu, aby w móc zacząć w pełni dobrze działać. Przeważnie okres ten nie powinien być dłuższy niż 1-2 tygodnie, dlatego, gdy już zdecydujemy się na wybór którejś z nich, powinniśmy dać jej czas na nauczenie się jak osiągnąć wybrany cel i nie dokonywać zmian w ustawieniach strategii, nawet gdy nie przynosi ona zamierzonego efektu. Jedynie strategia ręcznie ustawianego CPC, która nie opiera się na inteligentnych algorytmach Google, nie potrzebuje czasu, aby działać poprawnie.

Na koniec koniecznie muszę przypomnieć i podkreślić, że decyzja, które strategie ustalania stawek wybierzemy, powinna opierać się przede wszystkim na tym, jaki mamy cel naszych działań reklamowych i co chcemy nimi osiągnąć. W zależności od tego czy chcemy uzyskać określony koszt za konwersję, czy generować określony ROAS możemy wybrać odpowiednią strategię. To właśnie na podstawie jasno określonego celu, powinniśmy wybierać Strategie Ustalania Stawek, nigdy na odwrót.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (4 głosy, średnia ocena: 5,00)
Loading...
Image Description

W agencji AdPeak zajmuje się prowadzeniem kampanii efektywnościowych zarówno w Google Ads, jak i w mediach społecznościowych. Jako Performance Specialist ma nadzieję stać się ekspertem w swojej dziedzinie, gdyż wiąże z nią plany na przyszłość. Dla niego diabeł tkwi w szczegółach, dlatego jego kampanie zawsze są maksymalnie dopracowane. W wolnym czasie czyta rosyjską literaturę piękną. Wielostronicowe opisy przyrody działają kojąco na jego usposobienie. W życiu swoją postawą chciałby pokazać córce jak żyć, by być szczęśliwym.