Audyt Google Analytics

Image Description
Michał Tutka
wt. 30.06.2020

Audyt Google Analytics

Prowadzenie biznesu w Internecie daje ogromne możliwości, ale staje się też coraz bardziej wymagające. Ogromna konkurencja, podobieństwo towarów czy walki cenowe sprawiają, że samo istnienie w Internecie nie gwarantuje już sukcesu. O nim, tak jak i o rentowności biznesu, decydują (poza samą branżą, towarem i konkurencją) między innymi takie elementy jak umiejętność optymalizacji działalności oraz właściwe jej rozwijanie. To wszystko jest jednak składową małych decyzji, które podejmujemy na co dzień. Dotyczą one każdego, nawet najmniejszego elementu. Począwszy od decyzji marketingowych czy asortymentowych poprzez wygląd i ułożenie strony, jej elementów kończąc na decyzjach operacyjnych czy finansowych. One wszystkie jednak muszą być podejmowane w oparciu o faktyczne dane. Dane, które odzwierciedlają prawdziwą sytuację. Tylko na ich podstawie możemy podejmować słuszne decyzje w długim okresie.

Co się więc dzieje, gdy te dane nie są prawdziwe? Co jeśli przez błąd w ustawieniach analityki internetowej informacje do nas płynące są błędne? Wtedy decyzje biznesowe też mogą być błędne. Zła ocena sytuacji prowadzi do złych decyzji, które z kolei pozwalają konkurencji wyjść na czoło w wyścigu o klienta. Wobec tego co należy zrobić, aby takich sytuacji uniknąć? Można zlecić przeprowadzenie audytu narzędzi analitycznych takich jak np. Google Analytics. Audyt taki pozwoli wskazać błędy w jego implementacji i ustawieniach. Pokaże co zrobić, żeby gromadzone dane były bardziej zrozumiałe i uporządkowane. Dodatkowo osoby przeprowadzające taki audyt pokażą w jaki sposób mierzyć ważne zdarzenia na stronie, lejki konwersji, jakość ruchu i wartość poszczególnych grup klientów. Z poniższego artykułu dowiesz się jak wygląda taka usługa i dlaczego może okazać się przydatna dla Ciebie.

Audyt Google Analytics
Audyt Google Analytics

Czemu służy audyt Google Analytics

Audyt Google Analytics ma na celu wyeliminowanie błędów w:

 • Ustawieniach konta
 • Ustawieniach raportów
 • Implementacji kodu
 • Stworzonych strukturach celów i zdarzeń

Każdy z tych elementów zawiera szereg zmiennych, które podlegają weryfikacji, dodatkowo, w zależności od branży oraz charakteru prowadzonej działalności, niektóre elementy muszą być ustawione w szczególny sposób. Pozwala to zbierać dane w sposób maksymalnie dopasowany do branży prowadzonego biznesu.

Ustawienia konta

Podczas sprawdzania ustawień konta zwraca się uwagę na wiele elementów, które w ogólnym rozrachunku mają ogromny wpływ na jakość gromadzonych danych. Do audytowanych ustawień należą między innymi:

Sprawdzenie struktury usług i widoków

Struktura konta, usług i widoków
Struktura konta, usług i widoków

Większość podmiotów posiada tylko jedną usługę dedykowaną konkretnej stronie. Większe portale mogą jednak posiadać ich więcej w zależności od charakteru/celu danej jego części. Przykładowo deweloper, który prowadzi kilka inwestycji w jednym momencie, oraz dla każdej z nich posiada osobny LP, chciałby mieć osobne dane dla każdej. Wtedy nie warto odfiltrowywać ruchu i tworzyć osobnych widoków, ponieważ dużo łatwiej jest wygenerować osobne kody Google Analytics i utworzyć dedykowane każdej inwestycji „Usługi”. Dodatkowo można utworzyć usługę zbiorczą gromadzącą dane ze wszystkich LP-ków. Często jednak firmy robią to w inny sposób np. tworząc osobne konta, bądź próbując odfiltrowywać ruch dla danej strony. Powoduje to ogromny chaos w danych oraz trudności we właściwym ich odczytaniu, a w konsekwencji do błędnych decyzji biznesowych.

W przypadku tworzenia struktury widoków najlepiej trzymać się znanej i bardzo praktycznej metodologii. Według niej również sprawdzana jest poprawność ustawień. Podział na Widok Główny, Widok Testowy, Widok Niefiltrowany oraz Widoki Dedykowane np. agencjom SEM. Pozwala to wprowadzać zmiany bez zagrożenia utraty danych. Często wdrażane zmiany powodują dużą różnicę w raportach. Warto to weryfikować i porównywać dane z widoków testowego i niefiltrowanego przed wprowadzeniem ich do widoku głównego.

Ustawienia usług

Do tej części zaliczamy wszystkie ustawienia związane z:

 • Zbieraniem i przechowywaniem danych – w zależności od prowadzonej działalności dotyczy to m.in.: zbierania danych dla remarketingu, w ramach Google Signals, dokładniejszej analizy użytkowników i ich ruchu na stronie.
 • Ustawieniami sesji – limit czasu sesji oraz kampanii ma ogromne znaczenie dla poprawności dopasowywania danych w raportach „Pozyskiwanie”. W zależności od charakteru działalności, średniego czasu potrzebnego na dokonanie konwersji przez użytkownika oraz częstotliwości jego wizyt na stronie, ustawienia te powinny być inne.
 • Łączeniem śledzenia ruchu z różnych urządzeń dla konkretnych użytkowników – funkcja User-ID, która może okazać się bardzo znacząca dla analizy, w przypadku gdy droga do konwersji charakteryzuje się wielokrotnymi powrotami na stronę przy użyciu różnych urządzeń.
 • Odfiltrowywaniem ruchu – ruch robotów, ruch wewnętrzny i działania testowe mogą mocno wpływać na jakość gromadzonych danych.
 • Wykluczeniem odpowiednich witryn odsyłających – linkowanie wewnętrzne, bramki płatnicze, przekierowania – to wszystko wpływa na dane w raportach.
 • Łączenie kont Google Ads i Google Analytics – bardzo istotny element szczególnie dla podmiotów prowadzących działania reklamowe Google Ads. Często jednak pojawiają się tutaj błędy powodujące duże braki w przesyłanych danych.

Każdy z tych elementów powinien być dopasowany do rodzaju działalności. Duża ilość możliwości, jakie daje Google Analytics, to także duże ilość miejsc, w których łatwo popełnić błąd.

Ustawienia widoków

Ustawienia widoków dotyczą w większym stopniu samych raportów, ich wyglądu, zawartości oraz nazewnictwa danych. Do najważniejszych elementów należą:

 • Analiza celów, które w ogromnej mierze opierają się na wcześniej zaimplementowanych, przy użyciu Google Tag Managera, zdarzeniach. Właśnie dlatego audyt Google Analytics nie dotyczy tylko tego narzędzia. Aby był on użyteczny i prowadził do właściwych wniosków konieczne jest przeanalizowanie poprawności konfiguracji zdarzeń. Odpowiednie zmienne, reguły wywoływania tagów, ich konstrukcja czy nazewnictwo. To wszystko składa się na poprawność gromadzonych danych, ich zrozumiałość i czytelność. Więcej o audycie zdarzeniach pod tym linkiem.
Zdarzenia Google Analytics
Zdarzenia Google Analytics
 • Sprawdzenie ustawień grupowania kanałów. Standardowe grupowanie jest bardzo niedokładne. Większość kanałów zawiera niepełne dane. Dużo elementów odkłada się jako „Other”, albo „Referral”. Przykładowo sam ruch pochodzący z Social Mediów oznaczony jest przez kilkanaście różnych wartości dla źródła i medium. Tymczasem domyślny kanał Social zlicza jedynie niewielki ułamek tego ruchu. Bardzo przydatne jest również rozdzielenie ruchu Paid Searchowego na brandowy i generyczny.
Prywatne grupowanie kanałów
Prywatne grupowanie kanałów
 • Sprawdzenie poprawności wskazania i wykorzystania haseł brandowych. Odpowiednie ich wprowadzenie pozwala tworzyć dokładniejsze raporty wyszukiwań płatnych i organicznych w Google.
 • Audyt modułu e-commerce. Podobnie jak w przypadku celów, audyt modułu e-commerce wychodzi poza narzędzie Google Analytics. Poprawność jego implementacji określa się analizując elementy wdrożone bezpośrednio w kod strony oraz te ustawione przy użyciu Google Tag Managera. Dlatego ta część znajduje się w osobnym artykule poświęconym bezpośrednio audytowi tego narzędzia.

Czytelność danych, oraz zbudowanych na ich podstawie raportów, jest kluczowa dla zrozumienia ruchu i jego cech. To dopiero pełne zrozumienie informacji, na które patrzymy, pozwala prowadzić skuteczne działania. Aby to osiągnąć musimy wiedzieć w jaki sposób są one zbierane oraz czego dotyczą. Właściwa implementacja i ustawienie powyższych elementów pozwala, w późniejszych krokach, wyciągać z raportów właściwe wnioski. Tylko w ten sposób możliwe jest optymalne i zrównoważone rozwijanie biznesu.

Ustawienia raportów

To tutaj zaczyna się całą przygoda z analizą danych. Ogrom dostępnych raportów dostarcza nam bardzo wielu informacji. Spośród nich część będzie bardziej, a część mniej istotna. Zależne jest to od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności. Co więc, jeśli dane oraz raporty nie będą zawierały prawdziwych danych? Wszak jest to bardzo prawdopodobne. Wystarczy mały błąd w implementacji kodu, albo niewłaściwe ustawienia niektórych elementów, aby raporty straciły swoją wiarygodność. Audyt Google Analytics pozwoli uniknąć takich sytuacji. Wskaże błędy oraz pomoże ustawić raporty idealnie dopasowane do danego biznesu.

Mówiąc o ustawieniach raportów możemy wskazać kilka istotnych elementów. Częściowo opisane zostały one już w poprzednim akapicie „Ustawienia widoków”, bo to właśnie z tamtego poziomu możemy je edytować. Należą do nich: grupy kanałów obecne w wielu raportach, cele zdefiniowane przez najważniejsze działania podejmowane na stronie przez użytkowników oraz te wdrażane za pomocą Google Tag Managera, które opisane zostały w osobnym artykule pt. „Audyt Google Tag Managera”.

Audyt Google Analytics – analiza celów

Cele Google Analytics pozwalają optymalizować biznes w oparciu o najważniejsze zdarzenia. Cele to zdarzenia makro, czyli najważniejsze zdarzenia na stronie, które mają dla nas określoną wartość (zakup, wysłanie formularza). Na drodze do celu występować może wiele zdarzeń mikro, czyli tych, które nie mają bezpośredniej wartości, ale w dużym stopniu prowadzą do celu makro (dodanie do koszyka, wypełnienie poszczególnych pól w formularzu). Właściwe określenie celów pozwoli eksportować je do Google Ads i użyć ich do optymalizacji kampanii. Na podstawie tych danych możliwa jest maksymalizacja ilości najważniejszych zdarzeń, przy maksymalnym obniżeniu kosztu ich pozyskania. Dodatkowo znając kroki ścieżek konwersji, które musi przejść użytkownik, możemy stworzyć nowe raporty, które pokażą jak wygląda wykonalność poszczególnych kroków. Dowiemy się z nich, gdzie odpada najwięcej użytkowników. Osoba przeprowadzająca audyt będzie mogła wskazać te zdarzenia, powie w jaki sposób je zaprojektować oraz wprowadzić do systemu. Dzięki temu, dane te odłożą się w specjalnie temu dedykowanym, raporcie.

Ścieżki konwersji
Ścieżki konwersji

Prywatne Grupowanie Kanałów

Prywatne grupowanie kanałów pozwoli uwiarygodnić raporty dotyczące pozyskiwania ruchu. Raporty te dzielą się na pokazujące ruch z kanałów, źródeł oraz z medium. Tworząc swoje grupy kanałów mamy przede wszystkim wiedzę na temat tego co dokładnie odkłada się w danym kanale. Domyślne grupowanie opiera się na automatycznym przyporządkowywaniu ruchu z danego źródła i medium do konkretnego kanału. Niestety ogromna ilość różnych wartości Źródło/Medium powoduje, że bardzo często duża część ruchu trafia do kanału Other, bądź Referral. Aby tego uniknąć najlepiej zaprojektować własne grupowanie, w którym każdy kanał opierać się będzie na ręcznie wprowadzonych regułach. Dzięki temu mamy pewność co do zawartości każdego z nich.

Analiza ruchu w oparciu o błędne dane dla poszczególnych kanałów może mieć bardzo poważne konsekwencje. Opierając swoje inwestycje na informacjach z takich raportów, możemy zainwestować w rozwój nie tego kanału, który przynosi największy zysk. Okazać się może bowiem, że większość z danego kanału tak naprawdę pochodzi z innego źródła. Osoba przeprowadzająca audyt zaproponuje najlepszy możliwy podział kanałów. Pomoże wybrać wszystkie właściwe elementy z raportów Źródło/Medium i przyporządkuje je do właściwych kanałów.

Audyt Google Analytics -podsumowanie

Podsumowując audyt Google Analytics jest niezwykle przydatną rzeczą. Dzięki niemu bardzo wzrasta jakość prowadzonej analityki, a dodatkowo podejmując decyzje biznesowe w oparciu o prawdziwe dane mamy dużo większe szanse powodzenia. Jak zauważyliście istnieje ogromna ilość miejsc, w których bardzo łatwo popełnić błąd w konsekwencji czego samodzielne ustawienie tych narzędzi może okazać się kłopotliwe. Niestety, dla osób, które nie znają się na tych wszystkich elementach, nawet błędne dane mogą wydawać się prawidłowe. Czasem bardzo ciężko jest zauważyć, że coś jest nie tak. Operując, w sposób ciągły, na błędnych danych, możemy narazić się na bardzo duże straty, albo zmarnować wiele nadarzających się okazji.

3 odpowiedzi na “Audyt Google Analytics”

 1. […] Google Tag Managera jest jednym z elementów szerszej usługi – audytu Google Analytics. Bardzo wiele elementów wykorzystywanych przez Google Analytics implementuje się za pomocą […]

 2. […] możesz zrobić przy użyciu tego narzędzia? Najogólniej mówiąc – przeanalizujesz swój biznes pod kątem potencjału eksportowego i rozwoju online na rynkach […]

 3. […] i czy zdobędziesz korzyści z zebranych w nowy sposób danych, sprawdź zalety przeprowadzenia audytu Google Analytics. Oprócz informacji o tym czy poprawnie zbierasz dane i czy prowadzone przez Ciebie analizy są […]

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (5 głosy, średnia ocena: 5,00)
Loading...
Image Description

W agencji AdPeak zajmuje się prowadzeniem kampanii efektywnościowych zarówno w Google Ads, jak i w mediach społecznościowych. Jako Performance Specialist ma nadzieję stać się ekspertem w swojej dziedzinie, gdyż wiąże z nią plany na przyszłość. Dla niego diabeł tkwi w szczegółach, dlatego jego kampanie zawsze są maksymalnie dopracowane. W wolnym czasie czyta rosyjską literaturę piękną. Wielostronicowe opisy przyrody działają kojąco na jego usposobienie. W życiu swoją postawą chciałby pokazać córce jak żyć, by być szczęśliwym.